20. 2. 2017   PhDr. Vojtěch Bednář

Úlohou a úkolem vedoucího je být autoritou svému týmu. Co můžeme udělat proto, aby nás lidé jako autoritu respektovali?

Malé procento lidé disponuje přirozeným charismatem, díky kterému je ostatní respektují bez ohledu nato, co udělají, nebo naopak neudělají. O něco větší procento nejsou charismatici, ale mají komunikační talent, který vedení rovněž velmi usnadňuje. Naprostá většina nás, ostatních, se musí práci s lidmi učit. A přestože návody na lidi neexistují a nefungují, můžeme nabídnout tipy, které při jejich vedení pomáhají.

Pro mnoho manažerů, nejčastěji vzniklých „z lidu“ je vedení týmu prostě zadáváním úkolů a kontrolou práce. To je ale málo, potřebujeme být přirozeným středem týmu, a tuto svou roli průběžně posilovat a podporovat. Abychom to dokázali:

1) Určujte a ukazujte střednědobé cíle

Lidem nestačí znát aktuální úkoly, potřebují vědět, kam směřuje jejich tým. Zkuste určit a prosazovat takový směr, vyplatí se to. Důležité není, co určíte, ale aby vaši podřízení byli schopni s vaším směrem souhlasit. Ideální jsou střednědobé cíle, kterých je možné dosáhnout, ale nebude to hned, a které pocítí konkrétně vaši pracovníci.

 

2) Hodnoťte práci s převahou pozitivního

Není tím myšleno, abyste hodnotili úkoly, to je problém manažerské zpětné vazby, ale říkejte podřízeným, co se podařilo a nepodařilo týmu nebo kolektivu jako celku, a to pravidelně. Snažte se, aby převažovalo pozitivní hodnocení, samozřejmě jen tam, kde je co pozitivně hodnotit.

 

3) Nepodceňte pravidelná setkání

Není důležité, že jste všichni v jedné kanceláři, pravidelné ne moc dlouhé „porady“ nebo jiná setkání jsou nezbytnost. Dávejte na nich úkoly, určujte směr, hodnoťte a hlavně se ptejte podřízených na jejich názory, chtějte slyšet jejich starosti a dávejte jím prostor.

Všechny výše uvedené body vedou k podpoře vnímání člověka, který je provádí jako autority pro jeho podřízené. Nemůžeme vám zaručit, že s nimi budete respektovaným manažerem, protože samozřejmě záleží i na mnoha jiných faktorech, ale můžeme slíbit, že vám v tomto pomohou.

Přejeme hodně úspěchů.

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora


© 2021 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520