9. 1. 2017   Mgr. Petr Hlušička

Vedení a konflikty jsou od sebe neoddělitelné věci, při kontaktu lidí dochází k vypjatým situacím a je nutno je umět zvládat a řešit. Zde vám nabídneme několik tipů, jak je zvládat konstruktivně a jak se vyhnout zbytečným komplikacím.

Prvním zásadou je si uvědomit, že není důvod se konfliktů obávat, že se jedná o přirozenou součást vztahů mezi lidmi. A je pouze na nás, jakým způsobem s nimi budeme pracovat. Důležité je přistupovat k nim s rozvahou a řešit je konstruktivně, protože většina z nás v nich nechce setrvávat.

 

Emoce

Snažte se uklidnit situaci a oprostit se od emocí, které nám nepomohou v řešení. Řešení konfliktní situace se nachází v její příčině a ne v emocích, které vyvolává. Vaším cílem je najít původní problém, který je příčinou a spouštěčem.

  • Udržte si racionální sebekontrolu a nadhled nad situací.

  • Nekřičte a nezvyšujte hlas.

  • Při komunikaci oceňte něco pozitivního na přístupu druhé strany.

  • Buďte schopni zhodnotit sebekriticky i vlastní jednání.

 

Komunikace

V případě, že se vám podaří zasednout ke společnému stolu, tak je užitečné dodržovat následující zásady:

  • Vyjasněte si, že vaším společným cílem je nalézt řešení.

  • Každá strana má právo vyjádřit svůj názor a pohled na situaci.

  • Respektujte názor druhé strany, i když je odlišný. Naslouchejte, jak situaci vnímá.

  • Nehodnotíme a nekritizujeme protistranu.

  • Cílem není výhra, ale nalezení kompromisu.

Přistupujte ke konfliktům jako k situacím, které potřebují řešení. Nevytvářejte z nich prostor pro hádku či spor.  Přiveďte zúčastněné k pracovnímu stolu, kde se budete společně snažit najít východisko a řešení příčin, které vás do daného bodu přivedli.

 

Ke konfliktům vždy přistupujte aktivně, nezavírejte před nimi oči. Naučte se o nich otevřeně komunikovat a diskutovat.

Pokud vás téma zajímá, napsali jsme o něm celou knihu, o které si můžete přečíst zde.

Pokud vás trápí konflikty podřízených či s podřízenými, s mnoha z nich jsme schopni pomoci naším odborným poradenstvím.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520