7. 12. 2015   Mgr. Petr Hlušička

Základem úspěšného fungování pracovních i obchodních vztahů na mezinárodní úrovni, je pochopit roli kultury v oblasti mezinárodních vztahů. Ať je odvětví, v kterém se pohybujete jakékoliv, budou mít kulturní rozdíly přímý dopad na funkčnost a produktivitu vašich aktivit. Zlepšení úrovně znalostí o kulturních rozdílech a specifikách může pomoci při budování mezinárodních kompetencí, stejně jako vám umožní získat konkurenční výhodu.

Je důležité mít na paměti kulturní rozdíly různých zemí, abyste si byli vědomi klíčových faktorů, které mají přímý dopad na vzájemné vztahy. Je přirozené, že při setkávání se s cizinci dochází k určitému střetu, kdy hrají roli jazykové i kulturní odlišnosti. Je nutno na ně brát ohled a počítat s nimi. Každá kultura má svá specifika a i přes jejich dnešní sbližování existují významné rozdíly v postojích, normách i hodnotách, které jsou pro ně typické.

Prvním krokem pro nadcházející mezinárodní jednání je zajištění dostatečné přípravy všem zúčastněným stranám. A to nejen v rámci jazykové přípravy, ale i v rámci kulturních odlišností. Pokud si vy i vaši zaměstnanci budou uvědomovat kulturního zázemí vašeho partnera, pak budete moci přijímat vhodnější postupy a způsoby vzájemné komunikace.

Důležité je připravit podmínky, které budou umožňovat a podporovat vzájemnou komunikaci i na neformální úrovni, aby mohlo docházet k vyjasňování případných třecích ploch. Často právě toto pomáhá uvědomit si existenci rozdílů a poznat, v kterých postojích se rozcházíme, pochopit proč tomu tak je.

Poskytnout zúčastněným stranám zevrubnější znalosti o kultuře příslušníků jiné země, a také poskytnout zpětnou vazbu k tomu, jak naopak může být vnímána jejich vlastní kultura. Z praxe je zřejmé, že pouhá znalost cizího jazyka je nedostatečná, ale naopak právě znalost kulturních odlišností je nezbytnou složkou úspěšné mezikulturní komunikace.

S těmito ohledy, a na základě našich zkušeností, vám doporučujeme zakomponovat do přípravy na obdobné situace opatření, která mohou podpořit mezikulturní komunikaci a eliminovat mnohdy zbytečné komplikace.
 
V případě zájmu se obraťte na Firemního Sociologa, který se touto problematikou zabývá a poskytuje poradenství a odbornou přípravu na interkulturní komunikaci.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520