23. 2. 2015   Mgr. Petr Hlušička

Přestože se může zdát, že termín závislost na práci (workoholismus) může být pouze negativním označením pro člověka, který je výkonově orientovaný a je motivovaný dosahovat vysokých pracovních výsledků, tak se jedná o velmi vážný zdravotní stav.

Obdobně jako jiné závislosti spočívá v neschopnosti změnit nebo ukončit své chování. V příčinách bychom nejčastěji nalezli nutkavou potřebu dosáhnout vysokého postavení a úspěchu, popřípadě uniknout emocionálnímu stresu. Spočívá obvykle v motivaci dosahovat úspěchu a v nastavení být perfekcionistou.

Samotné dosahování úspěchu umožňuje dotyčnému prožívat zážitky podobné při užívání drog. To samo o sobě znesnadňuje případnou vůli po změně nebo opuštění chování, které nám pomáhá tohoto stavu dosahovat.

To má za následek poměrně vážné následky pro duševní zdraví a osobní život dotyčné osoby.

Jako nejčastější příznaky bývají uváděny:

  • Intenzivní strach ze selhání
  • Dlouhé hodiny přesčas, i v případě, že nejsou potřeba
  • Paranoia z výkonu v práci
  • Rozpad osobních vztahů kvůli práci
  • Využívání práce jako způsobu, jak zabránit bližším osobním vztahům
  • Metoda popření jiných problémů, depresí nebo pocitů viny

Naše společnost je zaměřená na výkon a je tak možná někdy těžké identifikovat křehkou rovnováhu, kdy jsme motivováni dosahovat úspěchu a výsledků a kdy postupně dochází k vytěsnění ostatních oblastí. Dochází k tomu nejčastěji, právě když ztrácíme svoji vlastní vnitřní rovnováhu a hledáme své náhradní naplnění právě v práci.

Tip: Zkuste si čas od času najít okamžik pro sebe, kdy zhodnotíte, jakým směrem se váš život ubírá i v kontextu pracovního života. Naučte se držet hranici a rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Dále je důležité umět pracovat se stresem, který je součástí našich životů.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520