23. 6. 2014   Mgr. Petr Hlušička

Jedná se o stav, kdy naše tělo i psychika reaguje na dlouhodobou zátěž na pracovišti, který se projevuje především fyzickým, psychickým i emocionálním vyčerpáním. To vše je spojeno s pochybnostmi o vlastní způsobilosti a smyslu naší práce. Máte pocit, že vás nebo někoho blízkého ovlivňuje? Víte, jaká opatření můžete učinit a jaká je prevence?

Příznaky

Většina z vás jistě zažila dny, kdy jste se cítili znuděně, přetíženě nebo nedoceněně. Jak rozlišit tyto krátkodobé pocity od syndromu vyhoření?

Na cestě k syndromu vyhoření jste, pokud zažíváte tyto stavy:
-    Každý den je špatný den.
-    Zájem o práci nebo soukromí vám připadá jako plýtvání energií.
-    Jste pořád vyčerpaní.
-    Většinu času trávíte řešením nesmyslných nebo přetěžujících úkolů.
-    Máte pocit, že nic z toho co děláte, nemá smysl nebo zůstane nedoceněno.

V případě, že se jeden nebo více bodů vztahuje i k vašim zkušenostem, je vhodné věnovat této problematice pozornost.  Negativní dopady syndromu vyhoření nemají vliv pouze na pracovní život, ale ovlivňují i ten soukromý a společenský.

Příčiny

Nedostatek kontroly
Nemůžete ovlivňovat rozhodnutí, která mají vliv na vaši práci – např. osobní plán, úkoly nebo objem práce - nebo množství zdrojů, které potřebujete pro svoji práci.

Nejasné pracovní očekávání
Nespecifikované zadání, cíle nebo pravomoci.

Nefunkční mezilidské vztahy na pracovišti
 
Nesoulad v hodnotách
Vaše hodnoty se liší od toho, jak váš zaměstnavatel podniká nebo jedná s klienty.

Nevhodná pozice
Vaše schopnosti, dovednosti a zájmy se neshodují se zastávanou pozicí.

Výkyv zátěže
Když je vaše práce buď nudně monotónní, nebo naopak přetěžující a chaotická, tak musíte věnovat energii i k udržení pozornosti.

Nedostatek sociální podpory
Pokud zažíváte pocity izolace a osamocení na pracovišti i ve vašem osobním životě.

Životní nerovnováha
V práci trávíte tolik času, že již nemáte energii ho trávit i se svými blízkými.

Prevence

Pokud se vás některé z výše uvedených příznaků a příčin týkají, měli byste přijmout některé z následujících preventivních opatření:

Mějte kontrolu nad příčinami, které u vás mohou vést k syndromu vyhoření. V okamžiku, kdy zjistíte co je příčinou, můžete stanovit plán nápravných opatření.

Konkrétní příčiny a obavy diskutujte se svým nadřízeným. Většině negativních vlivů lze účinně předcházet možností úpravy stávajících podmínek, mentoringem, vzděláváním a profesním rozvojem.

Upravte svůj postoj – zkuste začít vnímat věci pozitivně. Znovuobjevte příjemné aspekty vaší práce. Vnímejte kolegy podle jejich přínosu a dobře odvedené práce. Dělejte krátké přestávky, kdy budete dělat věci, které vás baví.

Hledejte podporu v plnohodnotných vztazích jak na pracovišti, tak v soukromí. Spolupráce a komunikace s okolím nám může pomoci vyrovnat se s pracovním stresem a pocity vyhoření.

Uvědomte si a zhodnoťte své zájmy, schopnosti a cíle. Na jejich základě zvažte alternativní práci nebo vhodnější oblast volnočasových aktivit.

Zvládání každodenních zátěžových situací bude pro vás daleko snazší, když budete mít dostatek energie a budete v psychické pohodě. Samozřejmostí by měl být dostatek spánku, plnohodnotná výživa a denní režim s adekvátním rozložením aktivit.

Když budete znát příčiny, které u vás syndrom vyhoření mohou spustit, můžete se na něj předem připravit. Mějte na paměti, že nejlepší je mít otevřenou mysl!

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520