18. 2. 2013   Tomáš Menšík

O personálním marketingu se hovoří poměrně často. Je to téma zmiňované za různých HR konferencích, seminářích, v diskuzních fórech. Často je personální marketing zmiňován v souvislosti s budováním značky zaměstnavatele – Employer Branding. Situace je ale trochu podobná té kolem kdysi nejhledanějšího světového teroristy nebo manželky poručíka Colomba: mluví se o nich, ale pořádně je nikdo neviděl. Mnoho firem tvrdí, že jej systematicky aplikují v praxi, ale opak je na první pohled pravdou. Jak to tedy s tím personálním marketingem je?

V průběhu posledních dvou let jsme se zúčastnili několika akcí, v jejichž programu byla zmínka o personálním marketingu. Byly to semináře semináře a také významné HR fórum. Cílem bylo zjistit, jak prakticky přistupovat k tomuto tématu a co od něj očekávat. Naše očekávání bohužel nebyla naplněna. Dozvěděli jsme se opět jen to, že personální marketing buduje povědomí o značce zaměstnavatele, dobrá značka prodává firmu kvalitním kandidátům, podporuje sounáležitost stávajících zaměstnanců, firma ušetří při náborech a budování loajality a podobně. To přece všichni víme. Jak to ale dělat v praxi? Co dělat, čím začít, jak to měřit?

 

Nedalo nám to a tak jsme se rozhodli jednat. Pustili jsme se do pátrání po tom, kdy personální marketing vlastně „vznikl“, z čeho vychází a které firmy jej skutečně systematicky uplatňují v praxi. Prvním zjištěním bylo, že v Česku není k dispozici potřebná literatura, která by poskytla potřebný teoretický základ. Našli jsme ji a objednali v zahraničí. Zjistili jsme, že v Česku existuje několik poměrně významných firem, které mají v této oblasti jasno a promyšleně pracují se svojí zaměstnavatelskou značkou. Začali jsme je sledovat. Společně s informacemi z různých odborných serverů a blogů v kombinací vlastní praktickou zkušeností jsme se dopracovali k jasnému a pro laika poměrně srozumitelnému konceptu, jak prostřednictvím personálního marketingu řídit značku zaměstnavatele.

 

Podělíme se s Vámi o několik zásadních poznatků které by měl mít každý personalista, prakticky se zabývající personálním marketingem, stále na paměti.

 

  • Personální marketing není totéž co Employer Branding; budování značky zaměstnavatele je koncept v oblasti personálního marketingu, zaměřený na budování a řízení značky
  • Dělit personální marketing na externí a interní nemá smysl; trh práce je jen jeden, každý z nás je teoreticky v jednom okamžiku kandidátem, současným i bývalým zaměstnancem
  • Každá společnost má svou značku zaměstnavatele; zjednodušeně řešeno, jakmile zveřejníte první pracovní inzerát, začínáte budovat svoji zaměstnavatelskou značku
  • Téměř vždy existuje rozdíl mezi image a identitou značky zaměstnavatele; image je to, jak firmu jako zaměstnavatele vidí uchazeči i její stávající zaměstnanci, identita je to, jak si management přeje, aby byla vnímána
  • Rozdíl mezi image a identitou řeší právě řízení značky zaměstnavatele v rámci Employer Brandingu
  • S budováním značky zaměstnavatele úzce souvisí její propozice (Employer Brand Proposition); je to vlastně definice toho, jak chce být společnost jako zaměstnavatel vnímána a v čem je výrazně odlišná od konkurence
  • Jasná propozice značky zaměstnavatele je základním předpokladem pro úspěšné budování značky zaměstnavatele
  • Z pohledu zaměstnance hovoříme o hodnotové propozici zaměstnance (Emploee Value Proposition); vyjadřuje poměr mezi tím, jako zaměstnanec získám za práci, kterou pro firmu odvádím, tedy co „dostanu“ za to, co „dávám
  • Image a pozici značky lze řídit prostřednictvím kumulované zkušenosti se značkou; člověk prochází v průběhu zaměstnaneckého cyklu ve vztahu ke konkrétní firmě – zaměstnavateli určitými zkušenostními body: personální inzerce, první pohovor, nástup do zaměstnání, způsob vedení a odměňování, firemní akce a události, propuštění či dobrovolný odchod ze zaměstnání
  • Značku zaměstnavatele lze budovat právě plánováním a řízením těchto zkušenostních bodů

Shrňme si to. Personální marketing je vše, co můžete dělat v komunikaci s potenciálními i stávajícími zaměstnanci. Employer Branding znamená, když totéž děláte systematicky a promyšleně. Značku zaměstnavatele máte, ať chcete nebo ne. Většinou Vás lidé (zaměstnanci) vnímají jinak, než si myslíte. Obraz (image) tohoto vnímání vzniká kumulovanou zkušeností s firmou coby zaměstnavatelem. Pokud dokážete identifikovat zkušenostní body a řídit je, dokážete řídit i Vaši zaměstnavatelskou značku.

Tomáš Menšík

Tomáš Menšík

www.menseek.eu, majitel a jednatel společnosti Menseek, s.r.o., která se zabývá personálním marketingem a je partnerem projektu Firemní sociolog

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520