Poradenské Koučování je progresivním nástrojem předávání vědomostí a podpory klienta, který čerpá ze dvou běžně užívaných metod podpory – poradenství a koučování.

Popis metody

Účel:

Účelem Poradenského Koučování je efektivně kombinovat metodiku standardního expertního poradenství s přednostmi koučovacího přístupu ve vzdělávání dospělých. Cílem metody je předávat informace klientovi takovým způsobem, že k maximu z nich dojde sám na základě vhodně volených otázek poradce. Klíčové know-how, poznatky a interpretace jsou mu ale dodány standardní cestou s cílem zmenšení množství vynaloženého času a energie na straně klienta.

Postup:

Poradenské Koučování se uplatňuje jako nástroj předávání informací a rozvoje dovedností u klienta, v souladu s reálnými potřebami klienta a z nich vyvozenými poradenskými cíli. Principem je předání poznatku cílové osobě v takové formě, aby na maximum obecnějšího mechanismu či zákonitosti přišla sama, a to s využitím:

  • základních poznatků (dodaných poradcem),
  • znalosti konkrétního vztahu (získané osobně nebo předané poradcem),
  • odpovědí na poradcem kladené otázky.

Základem poradenského koučování je předání výchozí informace poradcem a její následný rozvoj klientem za stimulace otázek poradce a případně jeho usměrnění. Cílem procesu je vytvoření situace, ve které si klient uvědomí danou souvislost, porozumí jevu, je schopen jej samostatně interpretovat a zobecnit.

Uplatnění

Poradenské Koučování se uplatňuje při

  • hledání širších souvislostí konkrétních jevů,
  • zobecnění nalezených řešení pro konkrétní problémy,
  • předcházení zjištěným a vyřešeným problémům,
  • vytváření schémat pro standardizované rozhodování vedoucího pracovníka.

O využití Poradenského Koučování rozhoduje poradce na základě analýzy dané situace, souvislostí a možných konsekvencí využití metody.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520