29. 10. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

V napjaté situaci může člověk, a tím spíše i firma slíbit ledacos. Co ale, až bude potřeba sliby splnit a ukáže se, že to jednoduše nejde?

Hlavním hrdinou našeho příběhu je management menší průmyslové společnosti, která vyrábí na zakázku jako subdodavatel komponenty strojních zařízení. Naprostá většina její produkce putuje na export a i když firma samozřejmě spolupracuje se stálými zákazníky, významná část jejího zisku je tvořena zakázkami získanými spíše situačně než na bázi dlouhodobých partnerství. To znamená, že obchod se při získávání nových zakázek musí velmi otáčet.

Před nějakou dobou se firmě podařilo získat významný obchod. Bylo to v době krize, přitom se jednalo o poměrně velikou zakázku, která navíc slibovala potenciál dlouhodobější spolupráce. Firma se této zakázky trochu obávala, protože se kapacitně blížila jejím možnostem, nicméně  všichni se shodli, že se jedná o výzvu, kterou je nejenom možné, ale přímo nutné akceptovat. A tak se dali do práce.  

Brzy se ukázalo, že splnění objednávky nebude jednoduché. Lidé i stroje pracovali na hranici možností, bylo  potřeba rozšířit kapacity, nicméně ne všechny kapacity rozšířit lze. Pracovalo se přesčas do takové míry, na kterou nebyli zaměstnanci zvyklí a bylo také nezbytné změnit některá interní pravidla způsobem, který byl nepohodlný. Když ze zakázky zbývala ještě necelá polovina, začalo si vedení uvědomovat, že část jejich zaměstnanců, a to část poměrně klíčová, má těchto změn v kombinaci s velkým množstvím práce dost. Management se této situace zalekl, a rozhodl se postupovat poměrně atypicky.

Všech asi čtyři sta zaměstnanců společnosti bylo v několika vlnách svoláno, aby se dozvědělo, že realizace zakázky je za polovinou. Všichni byli požádáni o to, aby pro dobro sebe i celé firmy pokračovali v úsilí a snesli dočasná příkoří. Všem také bylo slíbeno, že po úspěšném ukončení projektu dostanou vysokou mimořádnou prémii a konečně, všem byl ihned po dokončení slíben týden placeného celozávodního volna.

Asi o měsíc později byla zakázka zdárně dokončena. Zákazník projevoval spokojenost a ihned začala jednání o pokračování kontraktu. Bohužel nasazení se podepsalo na technice, a tak bylo potřeba opravit několik strojů, několik dalších se vedení rozhodlo   zásadně modernizovat. Vzhledem k nákladům, které s tím byly spojeny, nedostatku hotovosti a s tím spojené nutnosti financovat provoz i údržbu z externích zdrojů a dalším okolnostem bylo pro ekonomicko situaci firmy jednoduše nemyslitelné, že by se práce na týden zastavila.

A to byl problém. Zaměstnanci totiž se slíbenou týdenní dobolenou počítali. Někteří se již smluvili na tom, že jí stráví společně, další si objednali zájezdy, slíbili rodinám, že budou s nimi a celá řada z nich prostě stříhala metr. Vedení počítalo s vyplacením prémie, ale odstavit celou firmu na týden z provozu byl benefit, který prostě nebylo možné zaměstnancům dát. Ti ovšem viděli, jak byla dokončena významná zakázka a dobře věděli, že další je na obzoru. Vedení stálo před nezáviděníhodnou situací…

 

Jak byste tento problém řešili vy? Jak komunikovat zaměstnancům, že nemůžeme dodržet slovo? Jak postupovat v takové situaci?  

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520