• About us
 • 11. 11. 2019   Mgr. Petr Hlušička

  To, jakým způsobem máme nastavené vztahy a komunikaci v rámci týmu, má nejen zásadní vliv na pracovní výkonnost, ale také na samotnou motivaci, spokojenost a chuť být v dané práci.

  V mnoha ohledech se společnosti zabývají různými benefity a nástroji, jak zvednout motivaci svých lidí a jak snížit případnou fluktuaci. Přitom velmi často můžeme zapomínat na ten nejednoduší a zároveň nejpodstatnější nástroj – lidské vztahy. Ty mají zásadní dopad na naši spokojenost.

  Korektní lidské vztahy

  Atmosféra a vztahy na pracovišti nemusí být vždy nutně přátelské  či vyloženě vřelé, to od nás nikdo také nežádá. Přesto v práci trávíme poměrně velké množství času, a je proto důležité stanovit si pravidla ve vzájemné spolupráci a komunikaci. Ta by měla vystihovat naše nastavení spolu komunikovat a jednat korektně a férově. I přes možné odlišnosti a rozdílné pohledy na věci kolem nás jsme schopni spolu komunikovat s respektem a minimálně jako kolegové.

  Způsoby, jakými můžete podpořit vztahy v týmu, je mnoho. Od různých neformálních akcí až pro nepsaná pravidla spolupráce. Přesto zásadním nositelem hodnot a pravidel vzájemné spolupráce je vždy samotný vedoucí, který by svým příkladem a korekcí projevů ostatních měl být v tomto „morálním“ kompasem.

  Proaktivní přístup k řešení konfliktů

  Vždy se samozřejmě mohou objevit komplikace v podobě zátěžových situací a konfliktů, pokud se nám je ale podaří vyřešit, tak nám to může vazby v týmu jenom posílit. V těchto okamžicích je důležité si tato pravidla připomínat a držet je na paměti jako hodnoty, které jsou pro nás zásadní.

  Z pohledu vedoucího může být nepříjemné vstupovat do případných konfliktů mezi podřízenými, přesto je to jednou z jeho základních povinností. Ti totiž ne vždy mají dostatečné schopnosti nebo nadhled k tomu, aby je byli schopni řešit sami. A situace se tak mohou zbytečně eskalovat. Zároveň právě v případě, že jako vedoucí jsme schopni zvládat i takovéto situace, tak roste náš respekt a kredit u ostatních.

  To, jak spolu dokážeme v týmu komunikovat a jak se mezi sebou chováme, má na naši spokojenost v práci větší a významnější dopad než finanční a jiné benefity. V případě, že vztahy a spolupráce v týmu nebude fungovat, tak budeme o lidi přicházet. Naopak pokud dokážeme podpořit a rozvíjet spolupráci a komunikaci v týmu, tak můžete významnou měrou ovlivnit nejen přístup lidí k práci a jejich výkonnost, ale také obyčejnou spokojenost z práce.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520