• About us
 • 29. 4. 2013   Mgr. Petr Hlušička

  Asertivita bývá často skloňovaným slovem a jedním z hlavních bodů osobního rozvoje. Jaká je její podstata a proč je tak užitečná?

  Asertivita je dovedností jak komunikovat a jednat s lidmi kolem nás. Dává nám možnost jak s respektem k nám samým i k našemu okolí prezentovat a prosazovat naše vlastní postoje a názory. Vysvětlení a ukotvení této problematiky je vhodné ukázat na pozadí dvou protikladných způsobů, jak komunikovat se svým okolím. Jedná se o agresivní a pasivní jednání vůči druhým lidem.

  -          Agresivita

  -          Pasivita

  V případě agresivity se nejedná o formu prosazování násilím, ale čistě o formu dominance a ofenzivního chování vůči druhým. Jedinec nerespektuje názory, postoje ani osobní hranice protistrany. A naopak vstupuje do interakce velmi agresivně, snaží se silově prosadit vlastní vůli a nutí druhé souhlasit, přičemž tak napadá jejich osobní prostor a hranice. Ve své podstatě agrese spočívá v nerespektování druhých.

  Pasivita při interakci s okolím naopak znamená, že se člověk a jeho vlastní názor stahuje do pozadí a nechává prostor druhé straně. Nechává se ovlivňovat dominantností svého okolí a potlačuje tak své vlastní potřeby a přání. Nemusí se jednat vyloženě o podléhání nátlaku či ofenzivního jednání ze strany druhé osoby, ale také o vyhýbání se konfliktům a střetům. Pasivita oproti agresivitě spočívá v nerespektování sama sebe a svých vlastních hranic.

  Naopak asertivní přístup staví, v protikladu k těmto dvěma opozitním přístupům, v interakci vůči ostatním především na respektu a uvědomování si osobního prostoru a hranicích všech zúčastněných stran. Základním cílem tohoto komunikačního stylu je umět dosahovat kompromisů.

  Předpokladem, aby člověk vůbec mohl jednat a komunikovat asertivně, je nutnost znát především sám sebe a své osobní hranice. Vědět co chci a co nechci, co prosazuji a naopak proti čemu stojím. Abychom mohli respektovat naše okolí, tak musíme především umět respektovat sami sebe. Na základě vlastního sebeuvědomění a sebedůvěry může člověk komunikovat na úplně jiné úrovni.

  Asertivně znamená umět jasně vyslovit a otevřeně prezentovat své vlastní názory nebo požadavky, ale zároveň umět naslouchat i druhé straně. Naučení se asertivního komunikačního přístupu může lidem pomoci vystupovat v mezilidských interakcích zřetelně, racionálně a bez pocitů viny vůči sobě či druhým lidem.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520