• About us
 • Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  Mými klienty jsou převážně obchodní společnosti s desítkami, stovkami až tisícovkami zaměstnanců, ale také jednotliví zaměstnanci nebo odborové organizace. Pracovní právo pravidelně školím formou odborných seminářů pro klienty i širokou veřejnost a jsem spoluzakladatelem HR KLUBU v Olomouci.

  V posledních letech také úzce spolupracuji se vzdělávacím portálem SEDUO.

  Jelikož se pracovním právem zabývám denně, mohu poskytovat konzultace i v oblastech, které nejsou pro běžné právníky s generální praxí jednoduché, neboť vyžadují velmi podrobnou znalost pracovněprávní problematiky a mnohačetné praktické zkušenosti.

  V neposlední řadě pak od roku 2020 působím jako zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů zapsaný v seznamu, který vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mohu Vám tak poskytnout kvalifikovanou asistenci při řešení kolektivních sporů (sporů v rámci uzavírání a plnění kolektivních smluv) a pomoci se vyhnout stávce či výluce.

  V pracovním právu řeším nejčastěji:

  • kontroly ze strany inspekce práce a následnou obranu proti uloženým pokutám
  • nastavení dlouhodobé spolupráce mezi podnikateli (prevence švarcsystému)
  • právo pracovních agentur včetně nastavení komplexního systému fungování
  • neplatná skončení pracovního poměru a vymáhání souvisejících nároků
  • smluvní optimalizaci pracovněprávního chodu společnosti
  • pracovní úrazy a nemoci z povolání
  • fungování vedoucích zaměstnanců
  • kolektivní vyjednávání
  • zaměstnávání cizinců

  Čím se dále zabývám:

  • sestavování a revize veškeré pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, mzdové směrnice, pracovní řády, sankční předpisy, etické kodexy, konkurenční doložky, kvalifikační dohody, mlčenlivost, firemní vozy, pracovní cesty apod.)
  • pracovní víza, zaměstnanecké karty, vyhoštění cizinců a související problematika
  • vymáhání peněžitých nároků jako je odstupné, odchodné, nárokové benefity aj.
  • vhodné nastavení a zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů
  • nerovné zacházení, bossing a obecně šikana na pracovišti
  • nastavení spolupráce mezi agenturami a uživateli

  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520