• About us
 • 30. 9. 2019   Mgr. Petr Hlušička

  Nástup nového zaměstnance vždy vyžaduje naši pozornost, ale nástup čerstvého absolventa je většinou náročnější vzhledem k neexistujícím pracovním návykům, nezkušenosti a nesamostatnosti. Navíc pracovat s mladší generací má svá specifika a je nutno znát i jejich priority a pohled na věc.

  V okamžiku, kdy nastupuje nový člověk do zaměstnání, tak ve většině případů prochází standardním kolečkem školení a seznámení s pracovištěm. To má většinou za cíl zadaptovat nového kolegu na specifika naší firmy a pracovní náplně. U zaměstnanců s předchozí pracovní zkušeností se nejčastěji jedná o naprostou rutinu a schopnost se začlenit je poměrně rychlá, a to jak do kolektivu, tak do pracovního procesu. Pokud je ale nově nastupujícím čerstvý absolvent, který je navíc nepolíbený praxí, tak je význam adaptace nového zaměstnance daleko vyšší. Nejen s ohledem na její kvalitní realizaci, ale také o nutnost jejího rozšíření o pochopení a vyjasnění si několika bodů, které jsou pro zapracování absolventa stěžejní.

  Přestože nemůžeme generalizovat, tak stejně jako předchozí generace se od svých předchůdců odlišují. V našem případě můžeme do určité míry zmínit drobné odlišnosti a potřeby, které u mladých vystupují do popředí. Primárně je to požadavek být neustále online a s tím je spojená dobrá schopnost pracovat s velkým množstvím informací.  To přináší poměrně dobré předpoklady pro vyhledávání informací a analytické uvažování. Většinově se jim nelíbí stagnace a preferují změnu a pestrost i v pracovní náplni. Z hlediska cílů a plánů jsou schopni pracovat především s krátkodobými a střednědobými časovými úseky, a i ty pro ně mohou být motivační. Delší výhledy spíše neřeší nebo nemají pro ně takovou váhu.

  Co se týká přístupu, tak jsou často velmi sebevědomí a nemají rádi, pokud se k nim budeme chovat nadřazeně či „z patra“. Vhodným přístupem může být snažit se chápat jejich potřeby a priority a dokázat jim ukázat náš zájem o ně. Cílem by mělo být poskytnout jim vhodnou individuální cestu, kdy bude jasně vidět možnost zapracování a růstu v krátkodobém či střednědobém horizontu.

  Významnou roli při zapracování nováčků z řad absolventů má mentor. Ten je k dispozici nad rámec standardního nadřízeného a poskytuje podporu i v dalších oblastech pracovního prostředí a kolektivu.

  Vychovat si čerstvého absolventa může být někdy velmi náročné, jak co se týká času, tak prostředků. Ale pokud jsme schopni tento adaptační proces správně podchytit, tak si můžeme vychovat kvalitní generaci schopných a loajálních zaměstnanců.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520