• About us
 • 13. 5. 2019   Mgr. Petr Hlušička

  Proces výběru vhodných kandidátů je ve většině firem postaven na selekci kandidátů dle CV a následném personálním pohovoru. Během něho dochází k ověření kandidátem uváděných informací a znalostí v rámci krátkého setkání, včetně zhodnocení dojmu, který kandidát zanechal. To může být adekvátní u standardních pozic, ale co v případě klíčových či manažerských postů? Není lepší zvýšit jistotu správné investice a kandidáta řádně prověřit? Vhodnou formou může být právě Assessment Centrum (AC).

  Výhodou AC je, že kvality kandidáta nevychází pouze ze subjektivního pohledu založeného na sebeprezentaci konkrétního uchazeče. Ale naopak se jedná o zjišťování konkrétních schopností a dovedností účastníka v celé řadě metod a modelových situací, za účasti většího počtu proškolených posuzovatelů. Snižujete tak pravděpodobnost, že dobré prezentační dovednosti či image uchazeče, zkreslí skutečné kvality a dovednosti pro výkon dané pozice.

  Assessment centrum je standardizovaná procedura, jejímž cílem je hodnocení lidí v rozsahu kompetencí potřebných k výkonu určité pozice. Nejedná se pouze jednu aktivitu, ale o komplexní postup jednotlivých dílčích metod a kroků, které probíhají v souladu k jednomu cíli. V případě standardního Assessment Centra (AC) se jedná o výběr vhodného kandidáta, dále se může jednat o diagnostiku schopností nebo dovedností stávajících (Diagnostické centrum) nebo o rozvoj účastníků (DC – Development Centrum).

  AC pracuje s jasnými zásadami a procesy, které zajišťují kvalitu a objektivitu získaných informací. Prvním krokem při AC je analýza samotné pracovní pozice, každá má svá specifika a cílem je stanovení kombinaci adekvátních kompetencí a vytvoření kompetenčního modelu. Na tomto základě lze stanovit vhodný postup a scénář AC, kdy dojde ke stanovení vhodných metod a modelových situací, které jsou nám schopny podat informace o kvalitách uchazečů s ohledem na daný kompetenční model a realitu.

  Součástí AC je využití adekvátního počtu nezávislých posuzovatelů, kteří mohou poskytnout objektivní informace na základě standardizovaného hodnocení, a začlenění jejich poznatků a pozorování o kvalitách daných kandidátů. To vše zvyšuje prediktivní validitu AC, staví především na predikci vhodnosti kandidáta na základě jeho praktických schopností a dovedností v průběhu celé řady metod.


  Tip: zajímá vás Assessement centrum více? Přečtěte si článek na serveru Vlastní Cesta


  Závěr lze říci že metodu Assessment Centra je vhodné použít vždy, když potřebujeme využít přesný a objektivní nástroj pro stanovení vhodného kandidáta na základě jeho reálných schopností a dovedností. Vynaložené náklady a čas se nám vrátí především díky objektivnímu a reálnému posouzení kvalit a schopností zúčastněných. Firmy stojí na kvalitách svých manažerů.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520