• About us
 • 26. 10. 2015   Mgr. Petr Hlušička

  Každý člověk, který zastává vedoucí pozici, je vzorem pro své podřízené a ostatní zaměstnance. Z tohoto důvodu je nutné, aby si byl této své role vědom a dokázal působit adekvátním způsobem. A to nejen přímo na jednotlivé zaměstnance, které má přímo podřízené, ale i na firemní kulturu jako celek.

  Tento vliv, kterým vedoucí pracovníci působí, můžeme nazvat image. Od určité pozice, tuto značku máte, ať chcete nebo nechcete. Vaše image je dojem, který vytváříte ve společnosti na základě svých rozhodnutí, jednání a stylu komunikace. Jedná se o vaši reputaci a pověst, která vás předchází a ovlivňuje lidi ve vašem okolí. Pokud budete svoji profesionální image budovat, tak může jít například o dobrý způsob, jak zaměstnance pozitivně motivovat, předcházet konfliktům nebo nastavovat proaktivní pracovní klima.

  Některé vedoucí pracovníky jejich image nezajímá a soustředí se pouze na aktuální úkol, s nezájmem o to, jaký mají vliv na lidi kolem sebe. Krátkodobě to může fungovat bez komplikací, ale často se tito lidé diví, proč se jim nedostává respektu, uznání, nebo příležitosti, které si zaslouží.

  Vedoucí pracovníci, kteří se aktivně snaží rozvíjet a pracovat na své image, mají v dlouhodobém horizontu lépe motivovaný a sehraný tým, s nižším výskytem konfliktů. Mají také větší vliv na dění ve společnosti a mohou pozitivně působit na celou firemní kulturu.

  To jakým způsobem budete navenek v rámci společnosti vnímáni, můžete buď nechat na okolí, nebo se na budování své image budete aktivně podílet.

  Svoji image můžete podpořit těmito třemi body:

  Autenticita

  Bez ohledu na to, jak moc se lidé snaží vystupovat před ostatními v jiném světle, tak se nemohou vyhnout tomu, kdo a jací ve skutečnosti jsou. Mohou sice oklamat sami sebe, a krátkodobě mohou přesvědčit i své okolí, ale z dlouhodobého hlediska skutečnost vyjde na povrch. Základním předpokladem a podmínkou dobré image je to, že vás prezentuje takové, jací doopravdy jste. Vaše image by měla být v souladu s vašimi základními hodnotami, vašimi schopnostmi a vaší historií.

  Prvním krokem je tedy znát sám sebe, uvědomovat si své silné i slabé stránky a dokázat pracovat sám se sebou.

  Konzistence

  To co může velmi zlepšovat vztahy mezi lidmi, upevňovat vazby mezi vedoucím a podřízenými je jeho spolehlivost a konzistence. Vaše působení na podřízené ovlivňuje vaše stálost a předvídatelnost. Poskytujete určité hodnoty a jste nositeli norem. Jste vzorem, který zároveň poskytuje jistotu.

  Pozitivní přístup

  To jakým způsobem jednáme, komunikujeme, má vliv na naše okolí. Dle našeho osobního nastavení můžeme předávat i emocionální náboj, který ovlivňuje osobní naladění lidí v našem okolí a celkovou atmosféru.

  Vedoucí pracovní, kteří mají pozitivní nastavení a aktivně se rozhodují o jejich čase, činnosti, předávají tento svůj náboj i svým podřízeným. Vyberte si sami, zda se chcete obklopit lidmi, kteří k úkolům přistupují proaktivně a zlepšují svůj život nebo naopak.

  Tím že budete věnovat svůj čas a prostředky na podporu své pracovní image, tak budete mít i větší vliv na vaši osobní budoucnost.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520