• About us
 • 19. 11. 2012   Mgr. Petr Hlušička

  Práce v týmu se odlišuje od ostatních variant práce ve skupině. Umožňuje pracovníkům, aby dosáhli přesahu ve svém výkonu. Nedosahují ho nutně tím, že by pracovali víc, ale tím, že v interakci a spolupráci v sehraném týmu jsou schopni jako celek dosáhnout mnohonásobně vyšších výkonů.

  V dnešní době velké množství lidí používá slovo „tým“, když mají naopak na mysli pouze určitou skupinu zaměstnanců. Například když se řekne „prodejní tým“, tak se jedná pouze o nevhodné použití, které využívá nepřesně označení tohoto speciálního skupinového celku. Hodilo by se spíše „prodejní personál“.

  Jako první v pořadí tedy přichází tyto otázky: Co je to tým a čím se odlišuje od ostatních skupinových celků?

  Jako tým bývá označována specifická pracovní skupina, která je primárně určená k řešení komplikovaných úkolů, které jsou náročné především co do složitosti a vzájemného navázání na další množství dílčích úkolů.

  Členové týmu jsou do něj vybíráni nejčastěji podle své různorodosti co se znalostí, specializací i zkušeností týká. Nejkladněji jsou hodnoceny týmy, které mají díky svým členům širokou škálu dovedností, které se navzájem doplňují a umožňují tak dosahovat synergického efektu.

  Co je to synergický efekt a čím je zvláštní?

  Synergický efekt pomáhá členům týmu přesáhnout vlastní omezení jako jednotlivcům, a díky vzájemné podpoře všech členů týmu, využít skutečný potenciál svých silných stránek a naopak minimalizovat dopady svých slabých stránek.

  Jedná se o týmovou práci, vzájemnou součinnost členů týmu, která umožňuje dosahovat takových výsledků, které převyšují součet jejich individuálních samostatných výsledků. Jako příklad může posloužit spolupráce osob s rozdílnými typy dovedností, organizační, obchodní a technickou. Samostatně mohou dosahovat dobrých výsledků, ale v okamžiku, kdy začnou spolupracovat, tak jsou schopni vytvořit tým s vysokou synergií a tomu odpovídajícími výsledky.

  Optimální velikost týmu?

  Podle dlouhodobých výzkumů je ideální velikost týmu kolem osmi členů. Pokud jejich počet klesne pod pět, tak se příliš snižuje různorodost týmu a jeho potenciál řešit kreativně problémy. Naopak pokud počet členů přesahuje dvanáct, tak může nastávat zvýšené riziko vnitřních konfliktů a štěpení týmu na podskupiny.

  Tým versus projektový tým?

  Projektový tým označuje skupiny, která je krátkodobě přiřazena na konkrétně definovaný úkol. Členové těchto týmů mohou patřit do odlišných skupin, ale dočasně jsou přiřazeni do jednoho projektového týmu. To ovšem neznamená, že takto vytvořené celky mohou fungovat jako tým. Naopak často necítí dostatečnou soudržnost v rámci daného projektu, nemají žádné vzájemné vazby a jejich výsledky tomu mohou napovídat.

  Jaké jsou Vaše zkušenosti s týmy?

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520