• About us
 • 4. 9. 2017   Mgr. Petr Hlušička

  Vytvoření silného a dlouhodobě stabilního týmu vyžaduje velké úsilí. V prvé řadě je zásadní postava jejího vedoucího, který je páteří celého týmu. Musí umět uznat svoji chybu, dělat nepříjemná rozhodnutí, vhodně delegovat a dávat zpětnou vazbu členům svého týmu.

  Pro vytvoření výkonného a kreativního týmu nám nestačí dát dohromady skupinu nejvýkonnějších podřízených. Je důležité rozumět i podstatě fungování týmu a s tím ohledem i dbát určitých základních pravidel. Stěžejní je brát ohled na schopnost začlenit se do týmu a být jeho součástí.

  Jak by měli zaměstnanci vnímat svoji roli a účast v týmu? Základem členství v týmu je uvědomění si, že patříte do širšího celku, než jste vy sami. Pracovník se musí cítit být součástí týmu a celé společnosti. Pouze v případě, že si zaměstnanci uvědomují tuto skutečnost, tak mohou být správnými členy pracovního týmu. Každý má svůj díl práce, která dává dohromady celkový obraz, který je společným výsledkem.

  Pouze členové, kteří mají schopnost přinést týmu tento svůj díl práce a odhodlání, tedy umožňují, aby bylo dosahováno celkové synergie. Nezáleží pouze na zkušenostech a znalostech členů, ale právě i na jejich schopnosti vidět význam jejich práce pro celek. Pouze jednota, kdy jsou jedinci schopni fungovat pro dobro celku, dovoluje, aby bylo dosahováno synergické efektu.

  Synergický efekt znamená, že tým je schopen vytvořit takový výsledek, který převyšuje souhrn výsledků jeho členů jako samostatných individuí. Dokonalým příkladem může být hudební těleso, které když funguje v harmonii, tak je schopno poskytnout takový výsledek, který jednoznačně předčí souhrn výkonů jeho jednotlivých členů.

  Body, které si zaslouží vaši pozornost.

  Buďte vzorem

  Po ostatních nemůžete chtít dosahování cílů ani udržování určitých standardů, pokud se jimi sám neřídíte. V okamžiku, kdy se dostanete do role autority, tak se na vás budou upírat zraky vašich podřízených. Musíte pro ně být optimálním vzorem a příkladem, díky tomu bude tým snáze dodržovat i nepsaná pravidla.

  Znalost týmu

  Buďte si vědomi silných i slabých stránek členů svého týmu, stejně jako nálady a nastavení týmu jako celku. Budete tak lépe znát jeho limity a okamžiky, kdy je potřeba ho popostrčit.

  Jasná definice rolí a povinností

  Na základě svých znalostí týmu můžete přiřadit jednotlivé role všem členům a jejich vzájemnou interakci. To vám umožní optimálním způsobem nastavit synergii v týmu a zároveň ovlivnit vhodnou atmosféru v týmu.

  Hodnocení a zpětná vazba

  Nalezněte si prostor, který můžete využít k posunu vašich zaměstnanců směrem k žádoucím změnám, ale také k jejich pochvale a motivaci. Samotný hodnotící pohovor by měl formu rozhovoru a ne monologu. Je určen k tomu, aby přinesl společné zhodnocení uplynulého období s konstruktivními návrhy na řešení a stanovil cíle na nadcházející období.

  Nezapomínejte na motivaci a zpětnou vazbu jednotlivým podřízeným, již při vytváření svých týmů.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520