• About us
 • 12. 4. 2021   Mgr. Petr Hlušička

  Současná situace kolem Covidu-19 a opatření s ním spojenými je zjednodušeně řečeno komplikovaná a rozpolcuje společnost. Ať co se týká jejího vnímání, reálnosti hrozby a možných následků, tak i přístupu k opatřením. Jak v soukromí, tak i pracovním prostředí. Často se liší názory a postoje nejen běžných lidí, ale i odborníků.

  Na vině za tím je samozřejmě více proměnných, nicméně tomu jistě nepřidává nesystematický přístup vlády a přinejmenším neadekvátním přístup ke komunikaci a realizovaná opatření. Přesto můžeme na základě naší osobní zkušenosti i výsledků naší ankety (více zde) poznamenat, že většina firemních respondentů (53 procent) má zaměstnance, kteří i přes tuto situaci protipandemická opatření respektují a dodržují.

  V minulém týdnu kolega Vojtěch Bednář představoval, jakým způsobem lze pracovat a komunikovat se zaměstnanci, kteří se snaží tato opatření obcházet nebo otevřeně nedodržovat (Článek FS). Přes určité pochopení toho, co k tomu některé jedince vede, tak nemůžeme toto „otevření stavidel“ a porušování pravidel respektovat.

  V tomto ohledu můžeme předpokládat určité zhoršení a zvýšení výskytu tohoto „švejkování“, primárně z důvodu dlouhodobé zátěže, která tato opatření způsobují, sekundárně také z postupného příchodu jara a pěkného počasí. Nicméně i toto si musíme uvědomovat, a přijímat konkrétní kroky již nyní, dokud můžeme v lidech tyto pravidla a normy ještě zakotvit.

  Musíme brát v patrnosti, přes veškeré šumy a fámy ve společnosti, že naším primárním cílem je udržet fungující provoz, který stojí primárně na našich zaměstnancích. Skutečností sice je, že většina běžné populace má v případě onemocnění pouze mírný až střední průběh, ale většina z nás má blízké, u kterých to tak být nemusí. A případné následky již pro nás mohou být zlomové.

  Nemusí se přitom jednat pouze o zvládnutí a průběh samotného onemocnění, ale i následky s ním spojené. V posledním roce nám vědci předkládají široké spektrum možných dopadů na náš organismus i psychiku.

  Prestižní medicínský časopis Lancet publikoval minulý týden jednu z největších studií svého druhu (The Lancet - studie), které se zúčastnilo více než 230 000 lidí v USA, kteří prodělali COVID-19. U třetiny těchto lidí se do šesti měsíců od prodělání infekce nově projevila neurologická nebo psychiatrická diagnóza. Tím se výrazně rozšířil reálný seznam „dlouhodobých následků" tohoto onemocnění.

  Faktem zůstává, že širší součástí našich firem jsou i rodiny našich zaměstnanců, přičemž pracovní i soukromý život jsou propojené nádoby. Náš apel na dodržování určitých opatření tedy není pouze snahou o dodržování bezpečnosti na pracovišti, ale především ochranou našich zaměstnanců a jejich rodin, tím pádem i celé firmy.

  I s touto problematikou pracuje náš ZAP – Zaměstnanecký asistenční program, který funguje jako benefit, který pomáhá firmě i jejím zaměstnancům. Více na www.zaap.cz.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520