• About us
 • 12. 12. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

  Doba je složitá a v mnoha firmách očekávají, že bude ještě složitější. Blíží se Vánoce, lidé potřebují od svého managementu slyšet něco pozitivního. Co jim říkat?

  Každá situace je individuální a každá firma je jiná. Jsou však věci, které platí bez ohledu na to, kde se nacházíme i jaký je náš výhled do budoucna.  

  Zaměstnanci jsou vystaveni dlouhodobě velkému tlaku. Covid, válka, krize, inflace, energie, přinejmenším nejistá budoucnost prakticky ve všech oborech. Čím dále častěji se objevující indikátory ekonomického poklesu nebo alespoň nestability. Z naší zkušenosti mají lidé za této situace tendenci buď zbytečně se obávat o svou existenci a vidět věci horší, než doopravdy jsou, nebo naopak se upínat k tomu, že „nám se přeci nemůže nic stát“. Obojí má potenciálně devastující účinky.

  Co tedy říkat zaměstnancům – nejen „před Vánoci“? A jak?

  Především, management by měl být vidět. Lidé potřebují vědět, že jejich šéfové jsou reální, mají představu o jejich potřebách i obavách a „chodí mezi nimi“. Fyzická přítomnost je důležitá a v žádném případě ji nepodceňujeme.

  Management by měl s lidmi komunikovat. Ne příliš často, zato pravidelně. Určitě před Vánoci. Nejlépe osobně a současně prostřednictvím média, které „dosáhne“ na všechny zaměstnance, s krátkým odstupem od osobní prezentace. Co jim říkat?

  Odpověď je jednoduchá: pravdu. Vesměs tedy to, že jsme v náročné situaci, se kterou ale pracujeme. Hledáme cesty a řešení.

  Zaměstnanci nepotřebují slyšet technické ani ekonomické detaily ze života firmy. Naopak, přílišné detaily, byť v podstatě pozitivní, by je mohly ještě více stresovat. Co slyšet potřebují, je, že firma má situaci pod kontrolou, je řízena profesionálně, a přesto, že vnější podmínky momentálně nejsou příznivé, směřuje k pozitivním cílům.  

  Pokud okolnosti vedou ke zhoršování životní situace samotných zaměstnanců, v praxi to znamená tehdy, když jim nemůžeme nabídnout zvýšení mzdy, které by kompenzovalo inflaci, nedáváme slíbené bonusy nebo odebíráme benefity, pak bychom jim měli říct, že tyto kroky v žádném případě nejsou v jejich neprospěch, ale naopak proto, abychom udrželi jejich pracovní místa. Pokud je to možné, měli bychom v takové situaci nabídnout zaměstnancům alespoň malou „vánoční“ kompenzaci, a to i tehdy, když její hodnota bude podstatně menší než hodnota toho, o co přišli. Pozor však na opulentní vánoční dárky – v situaci, kdy jsme nuceni šetřit, jsou naprosto nevhodné.

  Management by měl dávat jasně najevo, že stojí za svými lidmi, že si je vědom náročné situace a že má věci pod kontrolou. Na druhé straně, nikdo od něj nechce slyšet, že zná odpovědi na všechny otázky a že vidí do budoucnosti.

  Nejste si jisti tím, co a jak říkat svým zaměstnancům nejen před Vánoci? Obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520