• About us
 • 12. 11. 2012   Mgr. Petr Hlušička

  V některých fázích profesního života nastane okamžik, kdy si člověk na vedoucí pozici klade tyto otázky – „Jsem dobrý nadřízený? Vedu své podřízené dobrým způsobem? Dosahuji adekvátně svých předsevzatých cílů a výsledků?“

  V některých případech a při velké míře vnitřní upřímnosti může jedinec na tyto otázky najít odpověď sám v sobě. Uvědomí si své vlastní nedostatky a začne o nich přemýšlet a učit se, jakým způsobem se jich vyvarovat. Ne vždy, je ale jedinec schopen takového vnitřní sebezkoumání. Chybí mu zkušenosti, znalosti a především nezaujatost. Potřebuje zrcadlo, které by mu poskytlo nezávislou zpětnou vazbu a tím mu dalo podnět a prostor k zlepšení.

  Často je to právě pohled nezaujaté osoby, co člověk na vedoucí pozici potřebuje. Právě ona mu může poskytnout tuto zpětnou vazbu a otevřít mu tak prostor k dalšímu seberozvoji a využití jeho potenciálu. Potom už je potřeba „pouze“ vlastní motivace a vůle pracovat sám na sobě, chuť změnit daný stav věcí. Čas osobní změny.

  A kterým směrem se rozvíjet?

  Prvním krokem k osobnímu rozvoji ve vedení lidí je sebepoznání a sebeřízení. Má-li člověk dobře řídit své podřízené, tak musí především znát sám sebe a sám sebe umět řídit.

  Základem je tedy nejdříve si uvědomovat a chápat své osobnostní nastavení, osobní styl vedení, rozhodovací styl a naučené způsoby řešení situací, tedy znát sám sebe v procesu řízení.

  Sebeřízení je oproti tomu především o dovednostech, znalostech a zkušenostech, díky kterým lze efektivně řídit své vlastní činnosti k dosahování předsevzatých cílů. Zahrnuje stanování si cílů, rozhodovací procesy, určování priorit, plánování, sledování plnění cílů a sebehodnocení.

  Co Vás napadne jako první, když se zamyslíte, jaká je souvislost mezi tím, jak vedete své podřízené a jak vedete sami sebe?

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520