17. 10. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Současná situace zásadním způsobem dopadá na firmy, která ovlivňuje neustálé zvyšování výrobních a provozních nákladů, nedostatek pracovníků, problematické zásobování, nejistý odbyt i schopnost plnění zakázek. Co ale velmi často zůstává na druhé koleji, je dopad na naše stávající zaměstnance, kteří se mohou dostávat do náročných životních situací. S tím nám může pomoci personální nástroj v podobě benefitu – Zaměstnanecký asistenční program.

Jedná se o benefit, který se zaměřuje právě na zaměstnance, kteří se dostávají do náročných životních situací, které na ně mohou mít závažné negativní dopady. Jeho cílem je dotyčné zaměstnance zastabilizovat a poskytnout jim adekvátní profesionální pomoc. Ta je zajištěna odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti psychologie, práva a financí, kteří spolu v rámci komplikovanějších případů spolupracují.

Samotná podpora je anonymní a důvěrná. A je realizována telefonicky, e-mailem nebo pomocí video on-line platformy. To zajišťuje rychlou a dostupnou podporu bez ohledu na lokalitu a zároveň umožňuje propojovat konkrétní odborníky bez ohledu na vzdálenost. Zaměstnanci tak mají jistotu, že dostanou odbornou podporu a pomoc v okamžiku, kdy ji budou opravdu potřebovat.

Oblasti a témata v kterých se zaměstnanci ocitají a v kterých jim kvalifikovaní odborníci mohou poskytnout podporu mohou být nejrůznější. Pro příklad:

 Psychologické poradenství

  • Vztahové a partnerské problémy

„S partnerem si přestáváme rozumět“, „Chci se nechat rozvést“, „Pořád se jenom hádáme.“

  • Zvládání emocí a konfliktů

„Je toho moc, nezvládám to“, „Mám problém s alkoholem“, „Velmi snadno se rozčílím.“

  • Krizové a traumatické situace apod.

„Měla jsem autonehodu“, „Neustále se budím a mám strach“, „Umřelo nám dítě.“

  • Rodinné a výchovné problémy

„Syn se dopustil krádeže a nevím co s ním“, „Dcera trpí depresemi“, „Neustále hraje na počítači.“

Finanční poradenství

  • Rodinné rozpočty a ekonomická situace

„Zvedli se nám zálohy za energie“, „Přestávám vycházet s příjmy“, „Jak zaplatit synovi školu“.

  • Splátkové kalendáře, osobní bankrot

„Přišel nám dopis o neuhrazení“, „Jak mám rozložit splátky“, „Můžu využít milostivé léto?“

  • Finanční produkty, hypotéky, úvěry apod.

„Jaký typ pojistky má pro mě smysl“, „Co s hypotékou“, „Co s úsporami?“

Právní poradenství

  • Občanské právo – spotřebitelská problematika, nájmy, reklamace

„Potřebuji pronajmout byt“, „Poslali mi tuhle smlouvu“, „Prodal jsem auto a teď mi přišlo oznámení.“

  • Rodinné právo – vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné, rozvody

„Manželka mi poslal žádost o rozvod“, „Chtěl bych mít syna ve střídavé péči“, „Umřela mi maminka.“

  • Správní právo – rozhodování a komunikace s úřady apod.

„Z úřadu mi přišlo“, „Jsem oběť trestného činu“, „Mám spor s úřadem.“

Tento typ benefitu má velkou výhodu v tom, že je přínosem nejen pro samotné zaměstnance, ale také pro firmu, kterým chrání její zaměstnance a snižuje případnou fluktuaci. Ze zkušeností, také na pracovišti snižuje výskyt konfliktů, absencí a jiných negativních jevů, které mají přímý dopad na BOZP.

Všechny tyto přínosy dokládá zjištění, které vychází z údajů získaných v evropských zemích, a které uvádí, že každé 1 euro výdajů na tento typ programu podpory zaměstnanců generuje v ročním období čisté ekonomické přínosy ve výši až 13,62 EUR. To navíc dokládá i popularita tohoto typu benefitu v zahraničí, kdy ho využívá více než 80 % firem nad tisíc zaměstnanců a u firem nad pět tisíc zaměstnanců dokonce 97 % společností.

Zaměstnanecký asistenční program je smysluplný benefit, který je určen firmám bez ohledu na odvětví, množství lokalit a počet zaměstnanců. Jedná se o profesionální personální nástroj, který zajišťuje zásadní potřeby firmám i jejich zaměstnancům.

V rámci České republiky poskytujeme našim klientům komplexní servis Zaměstnaneckého asistenčního programu pod značkou Employee assistance program s.r.o.

3.jpg

Jsme profesionálním členem mezinárodní asociace EAPA (Employee Assistance Professionals Association - www.eapassn.org), která je největší celosvětovou organizací sdružující profesionály v oblasti asistenčních služeb a poradenství pro zaměstnance.

1 

Pro více informaci:

Mgr. Petr Hlušička

Web: www.zaap.cz

Telefon: +420 721 952 320

E-mail: phlusicka@zaap.cz

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520