5. 9. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Současná doba přináší náročné okamžiky nejen firmám, které řeší existenční problémy, ale také zaměstnanci, kteří se musí vyrovnávat často s extrémními dopady na rodinné rozpočty s nejistými výhledy do budoucna. V těchto okamžicích musíme mít na paměti i adekvátní komunikaci a práci s našimi lidmi.

Všechny firmy ve větší či menší míře pociťují neustálé zvyšování výrobních a provozních nákladů, nedostatek pracovníků, problematické zásobování, nejistý či extrémní odbyt i schopnost plnění zakázek. Zároveň prognózy, které máme před sebou nepřináší na této úrovni žádné jistoty či stabilizaci, a to ani výhledově.

Na této úrovni děláme často maximum a přicházíme s řešeními, která bychom dříve vnímali minimálně jako nestandardní, a to ještě s nejistými výsledky. Možná tento přístup, kdy veškerou naši energii a pozornost věnujeme právě této oblasti, můžeme způsobovat určitou slepotu vůči tomu jaký to má dopad na naše lidské zdroje.

Ne třeba v tom kontextu, že bychom si to neuvědomovali, ale to že si plně neuvědomujeme to, že i v této oblasti musíme minimalizovat negativní dopady, rizika a snažit se naše lidské zdroje zastabilizovat a to i z dlouhodobého hlediska.

Musíme vnímat pohled zaměstnanců, kteří jsou pod zřejmým ekonomickým tlakem. Zvyšují se životní náklady, stoupá inflace a výrazně se snižuje množství financí, které jsme schopni ušetřit a co si za ně pořídit. A to se nemusí jednat pouze o finanční polštář pro nadcházející období, ale reálně o rodinný rozpočet v červených číslech.

To vše má zásadní dopady, nemusí se přitom jednat pouze o tlaky o navýšení mezd, fluktuaci či zvýšená bezpečnostní rizika. Lidé stejně jako samotné vedení firmy hledají řešení pro zvládání své situace nebo alespoň světlo na konci tunelu. V současné době se mimo jiné zvyšuje počet zadlužení domácností, která výhledově může vést k většímu počtu exekucí.

Právě proto vedení, které má za cíl finanční stabilitu firmy a zajištění ekonomické budoucnosti, musí vnímat i rozměr dopadů na personál. A přestože si nemůžeme dovolit zvyšovat náklady a řešit situaci navyšováním mezd a dorovnáváním inflace, tak můžeme minimálně adekvátně komunikovat přímo k lidem a vysvětlovat jim proč to nejde, poskytovat jim oporu a pomáhat hledat řešení.

Současně musíme sdělovat adekvátní informace o tom, jak situace vypadá pro firmu, co nás čeká a co proto děláme a proč. To nám umožňuje snižovat možné negativní obavy z budoucnosti a přinášet alespoň klid v tom, že pro zvládnutí situace něco děláme.

Teprve komunikace a přístup lidem v těchto náročných obdobích ukazuje lidem i okolí, jak je na tom firma hodnotově a co pro ni lidé znamenají. Je snadné řešit PR v období ekonomického růstu, ale co si lidé nejvíce zapamatují je přístup v náročných obdobích.

Zároveň je důležité chápat, že vhodnými komunikačními kanály nemůžou být firemní časopisy, nástěnky, e-maily ani intranet, ale komunikace napřímo. A to ať přímo z úst vedení, tak přímých nadřízených, která musí být v souladu a realizována systematicky.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520