25. 4. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Existuje mnoho motivů, proč posloucháme podcasty. Zajímavá témata, inspirativní hosté nebo vzrušující vyprávění. Podle nové studie, ale existují psychologické rozdíly mezi lidmi, kteří podcasty poslouchají a kteří ne.

V rámci nově publikované studie se odborníci zaměřili na psychologické rozdíly posluchačů podcastů. Jedním z poznatků je, že lidé, kteří je poslouchají, jsou intelektuálně zvídaví, touží po poznání a zajímají se o novinky v oblastech mimo jejich běžné zkušenosti či znalosti. Současně je zajímavé, že jejich posluchači jsou méně neurotičtí a mají nižší sklon k psychickému stresu.

Zároveň se odlišují od průměrných uživatelů sociálních médií, kdy jsou více zaměřeni na informaci než na sociální aspekty a nevykazují vyšší sklon k závislostem na nich. Ty samozřejmě mohou převážit v případě silné vazby vůči moderátorovi nebo hostovi samotného podcastu. Například v případě mediálně známé osobnosti či celebrity. Častějšími posluchači bývají také spíše muži než ženy.

Celkově tato zjištění podporují myšlenku, že primárními posluchači podcastů jsou lidé, kteří mají zájem o vlastní seberozvoj, zdravý sebenáhled a to je samo o sobě spojeno s pozitivními vlivy.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520