• About us
 • 22. 11. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

  Doba je náročná a zaměstnanci potřebují alespoň trochu optimismu. Co můžeme udělat pro to, abychom jim ho dodali? Dnes vám nabídneme sedm praktických tipů, které zvládne doslova každý.

  Koronavirová pandemie, nejistota toho, co bude v budoucnosti, a v mnoha případech také viditelný pokles objemu práce. Tyto, a nejen tyto, problémy trápí zaměstnance v řadě nejen výrobních firem. Je na managementu, aby se je snažil povzbudit. Jak na to smysluplně?

   1. Vedení mezi lidmi

  Vedení firmy by mělo být vidět, zaměstnanci by s ním měli být v kontaktu. Nižší vedení, zejména mistři a vedoucí oddělení by pak měli být pravidelně blízko svým přímým podřízeným. Chybějící autorita je prokazatelně spolupříčinou fám, pomluv a spekulací.

   2. Pozitivní maličkosti

  Snažte se vašim zaměstnancům tu a tam, nepravidelně, dát něco malého a pro ně příjemného. Drobné zlepšení pracovních podmínek potěší, dokonce i bonbon či laskomina v kanceláři rozveselí jinak velmi depresivní den. Ne však příliš často a ne pravidelně; lidé si snadno zvyknou a motivační efekt se vytratí.

   3. Jasný cíl a perspektiva firmy

  Naše firma by měla mít jasnou vizi, perspektivu a cíl a měla by je opakovaně komunikovat svým zaměstnancům. I když je vnější svět nestálý, chaotický a nebezpečný, lidé potřebují alespoň nějakou kotvu, a právě zaměstnání ji může spolehlivě naplnit. Nejsnazší cestou, jak se stát takovou kotvou, je ukazovat lidem, kam jdeme, co děláme a jak jsme úspěšní.

   4. Jedna pozitivní informace týdně

  Zatímco laskominy a drobné maličkosti bychom měli našim zaměstnancům dopřávat nepříliš často a nepravidelně, na alespoň nějaké pozitivní zprávy je možné je zvyknout. Jedna pozitivní informace týdně je ideální, nejlépe pak na začátku či naopak na konci týdne. Vždy by se měla týkat naší práce, může to být zpráva o splněném úkolu či projektu, dobře se vyvíjející obchodní činnosti, nové službě, splněném plánu. Nemusí být důležitá, podstatné je, že je.

  5. Oceňte ty, kteří si to zaslouží

  V každé krizi se najdou lidé, kteří nepropadají depresi či rezignaci a přes nepříznivé okolnosti, vnitřní i vnější, dělají vše proto, aby byly problémy překonány. Pro ostatní jsou „optimisté“ či „sluníčka“. Tito lidé si zaslouží ocenění, protože dodávají ostatním energii. Ocenění nemusí být materiální, stačí říct a ukázat, že si jich vážíme.

   6. Pomozte lidem v problémech

  Je přirozené, že v krizi jsou také lidé, kteří ji snášejí špatně, lidé, kteří trpí a kterým se stalo příkoří nebo tragédie. Těmto lidem bychom se měli snažit aktivně pomoci. Nejen kvůli nim samotným, ale také proto, že tím ukazujeme všem ostatním, že jsme ochotni se za své zaměstnance postavit.

   7. Cílesměrnost především

  Každý jeden krok managementu by měl směřovat k jasným a pozitivním cílům. Lidé to vidí, vědí, rozumí tomu. Management, který se chová zmateně, nebo nepředvídatelně, působí nedůvěryhodně a dostává své zaměstnance do stavu diskomfortu. Z tohoto důvodu by každé rozhodnutí, které je pro zaměstnance viditelné, mělo být vysvětleno, zdůvodněno a mělo by směřovat k jasně danému cíli, kterým je překonání problémů.

  Přejeme vám hodně optimismu a pevné nervy, právě v této době je všichni potřebujeme. Důvěřují vaši zaměstnanci managementu? Hlasujte v naší anketě na Sociální síti LinkedIn.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520