3. 5. 2021   Mgr. Petr Hlušička

Současná situace nemá dopady pouze na provoz, procesy a hospodaření firem, ale také na firmu jako celek včetně jejích zaměstnanců. Nejedná se pouze o přímé dopady, které jsou spojené s onemocněním Covid-19 a vládními opatřeními, ale i o ty nepřímé, které mohou být neméně vážné. Napříč demografickým spektrem se můžeme setkat s výrazným nárůstem dopadů na naši psychiku, vztahy, ale také ekonomickou situaci.

Firmy si začínají uvědomovat, co pro ně tyto druhotné dopady mohou znamenat. Přičemž se nebavíme pouze o tvrdých datech v podobě výkonnosti, absencích a fluktuaci. Zaměstnanci, kteří se nacházejí v náročných životních situacích, přirozeně nemohou oddělit svůj pracovní a soukromý život, protože se jedná o propojené nádoby. Jejich životní příběhy, tak přímo ovlivňují atmosféru a nastavení celého kolektivu.

Naši kolegové jsou přirozenou součástí naší sociální sítě, která nám pomáhá zvládat náročné životní situace. To sebou pochopitelně nese určitou zátěž, s kterou se musí vyrovnávat i oni. Dle našich zkušeností můžeme současné situace rozdělit nejčastěji do následujících oblastí:

  • Psychika a duševní zdraví

Stále častěji se začínáme setkávat nejen s výrazným nárůstem psychických obtíží, které už jdou za hranici standardních těžkostí.  Dle studie Národního ústavu duševního zdraví u nás stoupl výskyt duševních onemocnění z 20 % na 33 %. A jasným signálem je i to, že většina psychologických poraden hlásí dlouhodobé přetížení kapacit.

  • Partnerské a rodičovské problémy

S ohledem na různá omezení, opatření a karantény výrazně vzrostl výskyt neshod, nedorozumění a konfliktů také v oblasti manželských a partnerských vztahů. Tyto podmínky se se přirozeně nepodepisují pouze na dospělých, ale také na dětech, které jsou odříznuty od sociálních vazeb a interakce v zásadním období dospívání. Můžeme se tak setkat s potřebu řešit rodičovské a výchovné problémy, které se netýkají pouze učení. A to bychom v žádném případě neměli podceňovat.

  • Finanční a právní problematika

Přestože se bavíme o zaměstnancích, kteří mají do určité míry stabilní příjem, tak poměrně často dochází v rodinách k propadům v příjmech a následným finančním komplikacím, které mohou končit v dluhových pastech. Mnohé rodiny se tak potýkají s nevyrovnanými domácími rozpočty, a i neschopností tuto situaci kvalifikovaně řešit. S tím jsou často spojeny i právní komplikace, které se týkají např. nevýhodných půjček nebo podnájmů.

V mnoha ohledech můžeme říct, že covid zafungoval jako určitý katalyzátor, který mohl spustil nebo odkryl věci a situace, které nebyli optimální. Přesto díky intenzitě a často kumulaci těchto situací, které naši zaměstnanci řeší, je nelze ignorovat a brát na lehkou váhu. Zároveň nemůžeme spoléhat pouze na schopnosti lidí se s nimi vypořádat nebo na dostupnost běžného poradenského systému.

Jedním z důležitých nástrojů, které v tomto ohledu firmám a jejím zaměstnancům pomáhají jsou takzvané Zaměstnanecké asistenční programy (Employee Assistance Programy - EAP). Jejich cílem je stabilizovat a podpořit zaměstnance a jejich rodinné příslušníky v náročných životních situacích. K dispozici jsou jim kvalifikovaní poradci, kteří poskytují komplexní odborné poradenství v oblasti psychologie, práva a financí.

Firemní Sociolog provozuje ZAP – Zaměstnanecký asistenční program (www.zaap.cz), který poskytuje toto odborné poradenství zaměstnancům našich klientů. Jsme zároveň profesionálním členem mezinárodní asociace EAPA (Employee Assistance Professionals Association), která je největší celosvětovou organizací sdružující profesionály v oblasti asistenčních služeb a poradenství pro zaměstnance.  Součástí našeho týmu jsou mimo jiné manželští poradci a mediátoři, dětští a pedagogičtí psychologové, poradci na dluhovou problematiku a insolvenci, ekonomové, ale také advokátní kanceláře. Jsme tak schopni řešit podporu komplexně a dodržovat nejvyšší odborné standardy i etické hodnoty.

Tyto zaměstnanecké asistenční programy jsou v zahraničí natolik osvědčené, že je využívá více než 80 procent firem nad tisíc zaměstnanců. A to nejen z důvodu, že si uvědomují svoji společenskou odpovědnost a dopady těchto situací na zaměstnance, ale také z pohledu návratnosti investic. Například Matrix report EU z roku 2013 poukazuje, že každé 1 euro investované do tohoto typu podpory generuje firmám až 13,65 euro v průběhu jednoho roku (více na www.zaap.cz).

Pro více informací navštivte stránky našeho Zaměstnaneckého asistenčního programu www.zaap.cz nebo nás nás kontaktujte na e-mailové adrese petr.hlusicka@firemni-sociolog.cz nebo telefonním čísle 721 952 320

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520