• About us
 • 28. 12. 2020   Mgr. Petr Hlušička

  Začátek nového roku pro nás může být nejen vhodným obdobím pro zhodnocení toho předcházejícího, ale také pomyslné vyčištění stolu a naplánování nových aktivit. Můžeme si nastavit priority pro nadcházející období a zamyslet se nad tím čeho chceme dosáhnout.

  Letošní rok byl určitě specifický a pro každého z nás si přichystal nejedno překvapení a nástrahu s kterou jsme se museli vypořádat nebo vyrovnat. Mnohé z nás přiměl k zamyšlení, jak máme nastavené priority a zároveň nás dovedl k celé řadě životních i pracovních změn. To může být samozřejmě silně stresující a náročné, ale také v mnohém očistné a posilující.

  Zkuste si sami pro sebe shrnout průběh tohoto roku a co to pro Vás znamenalo. V čem vnímáte, že Vás to obohatilo a v čem naopak ochudilo. Jaké byly výstupy, přínosy a ztráty? Poskytněte sami sobě čas pro toto zhodnocení.

  Vyčistěte si stůl

  Předtím než se pustíte do úkolů v novém roce, tak je důležité nejdříve dotáhnout projekty a resty z předchozího roku. Pokud máte svůj seznam úkolů, tak se pusťte do jeho finalizace. Budete se vám do dalšího období vstupovat lépe a s čistou hlavou. Budete mít pocit dobře odvedené práce a můžete „uzavřít“ předchozí období a soustředit se plně na to co Vás čeká dál.

  Revidujte své nástroje plánování

  Posuďte a zvažte, jestli váš plánovací kalendář či systém úkolů je dostatečně přehledný a systematický. Zda nevyužijte např. lepší propojení úkolů s kalendářem, které vám poskytne vhodnější podporu a oporu při jejich řešení.

  Současné technologie umožňují poměrně sofistikovaný a dnes již i ověřený způsob propojení jednotlivých plánovacích systémů a interakcí s uživatelem.

  Postupná náročnost

  Stanovte si priority a úkoly do dalšího roku takovým způsobem, aby byly reálné a dosažitelné. Zároveň by měli mít jasně specifikované kroky a postup, jak jich dosáhnout.

  Zároveň si pro začátek nestanovujte úkoly a cíle, které by měli příliš velkou náročnost. Počítejte spíše s postupným zvyšováním laťky a obtížnosti. Už samotný postup a práce na nich by tak měl být motivující.

  Pro začátek si může také stanovit úkol, který bude dobře viditelný a relativně snadno realizovatelný. Bude fungovat jako dobrý motivační start.

  Nezapomínejte na drobné odměny

  Pokud při plnění předsevzetí budeme plnit jednotlivé kroky, tak zároveň nesmíme zapomínat na malé odměny, které nás budou udržovat motivované a pozitivně naladěné.

  Přejeme Vám všem do Nového roku, ať máte hodně splněných cílů, a hlavně ať jste spokojení při jejich dosahování…

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520