16. 11. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Poslední dobou se můžeme poměrně často setkat se záměrným porušováním pravidel. Nemusí se jednat přímo o nedodržování 3R, ale naopak o pravidla chování či komunikace. Vliv na to má samozřejmě i hektická doba či pozornost vedení zaměřená na jiné priority. O to zásadnější dopady to může mít a hůře se nám následně bude sjednávat náprava.

Toto rozvolnění může mít nejdříve podobu nenápadného překračování pravidel, například chování, norem (například pozdních příchodů). To vše může v počátku probíhat u jednotlivců, kteří tímto mohou testovat co si mohou dovolit až následně u celých týmů. Přestože tyto projevy mohou být zprvu mimo rozlišovací schopnosti vedoucích, tak se mohou poměrně snadno rozvinout v nové normy chování, konflikty a následné dopady na celý kolektiv.

Autorita

V okamžicích, kdy se naše pozornost obrací k důležitým prioritám, tak se může poměrně snadno stát, že přestaneme věnovat adekvátním pozornost tomu, co se děje v našich týmech. Do toho v současné situaci může vstupovat i horší možnost či prostor pro komunikaci a interakci, který může být způsobený aktuálními omezeními.

Každý tým přirozeně potřebuje autoritu, která nastavuje cíle a udržuje pravidla. Když dlouhodobě ztrácíme kontakt a přehled toho, co se v týmu odehrává, tak může docházet k rozvolňování nastavených pravidel a jejich dodržování. Právě z tohoto důvodu musíme věnovat adekvátní pozornost právě i těmto detailům.

Buďte aktivní

Porušování pravidel, nevhodné jednání a s tím spojená konfrontace jsou jedna z věcí, kterým se většina lidí snaží spíše vyhnout. V roli vedoucího musíte naopak aktivně vystoupit a jednat. Vaší úlohou je udržet si racionální uvažování a zvládnout jednání pod tímto tlakem.

Přistupujte k tomuto typu situací vždy aktivně a nezavírejte před nimi oči. Naučte se o nich otevřeně komunikovat a diskutovat.

Nastavení pravidel

Z pohledu vedoucího je potřeba si uvědomit, že vaším cílem není trestat, ale zvládnout negativní projevy a znovu nastavit pravidla a hranice, které chcete dodržovat a které jsou nepřekročitelné. Důležitou zásadou je jednoznačně nastínit důsledky, které budou následovat, pokud bude aktuální jednání pokračovat. Zároveň poskytněte alternativu, kam směřovat svoji pozornost a aktivitu.

Komunikace situace

V okamžiku, kdy na danou situaci zareagujeme a napravíme, tak je stejně tak zásadní ji vhodnou formou odkomunikovat směrem k ostatním. Nejedná se o veřejné poukazování toho, co kdo provedl, ale naopak o jasný signál toho, co je dle Vás přijatelné a kde vede hranice vhodného chování v pracovním prostředí.

Buďme nositeli hodnot

Jako vedoucí jsme nositeli hodnot a vizí, kterých jsme zastánci, ať si to uvědomujeme nebo ne. Pokud budeme dávat prostor nekorektnímu jednání, tak nejenomže se nám z daných projevů stane nová norma, ale také ztratíme respekt a důvěru většiny našich podřízených. Buďme vzorem a inspirací pro naše podřízené.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520