24. 8. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

Nevíte, co vás čeká, ale potřebujete, aby váš tým pracoval na 100 %? Nechcete lidem lhát o budoucnosti a víte, že „americký optimismus“ na ně nefunguje? Přinášíme vám čtyři tipy pro podporu pozitivní atmosféry i v nejistých časech.

Žijeme v nejisté době a nejistota se tak či onak dotýká každého, bez ohledu na obor a náplň práce. Pro mnoho vedoucích týmů je dnes problémem motivovat své podřízené v situaci, kdy na jedné straně jednoduše nevíme, co bude v budoucnosti, na straně druhé lidem nechceme lhát a víme, že nepomáhá se na ně usmívat a tvrdit, že jsme skálopevně přesvědčeni, že všechno bude v pořádku.

Pozitivní atmosféru v týmu lze podpořit i nepřímo, kroky, které se zdánlivě mohou jevit jako s motivací pracovníků nesouvisející.  Tyto kroky nenahrazují kvalitní řízení práce ani střídmě pozitivní přístup (nejlepší pozice vedoucího je, pokud střednědobou budoucnost v nejisté situaci vidí jako sice náročnou, ne však vysloveně negativní). Slouží ale k udržení stavu, ve kterém situace, jakkoli je nepříjemná, není překážkou práce, neparalyzuje tým a nevede k degradaci výkonu. Podívejme se na ně:

  • Udržování a optimalizace pravidel

Nastavení a dodržování pracovní rutiny je standardní první reakcí na krizi. Pokud nejistá doba přetrvává příliš dlouho, je potřeba na pravidlech pracovat.  Zkuste společně se svým týmem přehodnotit pracovní rutinu a pravidla a hledat místa ke zlepšení a optimalizaci. Pozvolné zavádění změn do praxe je pak vítanou pozitivní změnou, ke které můžeme tým směřovat. Ten tak má jednak pocit, že pracuje na svém rozvoji, a jednak méně vnímá nejistotu.

  • Systematické dotahování nedodělků

Mnoho týmů má z minulosti řadu „nevyřešených otázek“. Věci, které se měly změnit, zlepšit, ale nebyl na ně prostor, protože bylo nutné vykonávat mnoho jiných úkolů. Jestliže to situace umožňuje a zároveň není možné bezprostředně pracovat „na budoucnosti“, je vhodné obracet pozornost týmu k těmto nedokončeným úkolům a pracovat na jejich uzavření. Rovněž tento krok pomáhá se odpoutat od nejisté budoucnosti, ale přesto se soustředit na smysluplnou práci, „uklízení“ nedodělků většina z nás vnímá jako pozitivní a, děláme-li na něm spolu s kolegy, pak také jako stmelující.

  • Drobné změny pracovního prostředí

V nejisté situaci není peněz na prostředí pro zaměstnance nazbyt, ale ne vše musí být drahé. Pokud provádíme drobné, ale vždy pozitivní změny prostředí, v ideálním případě konzultované se členy týmu, stimulujeme jej k práci a současně podporujeme jeho vnitřní soudržnost. Nedoporučujeme snažit se v nejisté době zavazovat si tým radikálními zásahy do jeho prostředí, ani využívat toto období k prosazování dramatických změn, které by „jindy neprošly“ (pokud se k něčemu podobnému chystáte, kontaktujte nás, rádi s vámi probereme nejvhodnější strategii). Pozitivní maličkosti ale výrazně pomohou.

  • Podpora inovace a rozšiřování rolí

Podporujte kreativitu zaměstnanců. Každý může mít nápad, jak zlepšit práci sobě i ostatním. Nejistá doba sice není nejlepší pro řízení inovací, ale soustředění se na nápady a změny pomáhá překonávat právě tu nejistotu, které jsme vystaveni. Ne každý nápad lze uskutečnit, ne každý je možné provést ihned, ale o každém bychom měli slyšet a každý bychom měli zaznamenat. Pokud se navíc daří některé z návrhů skutečně uvádět do praxe a s odkazem na jejich autory, tým tím výrazně stimulujeme ke kreativnímu výkonu v době, kdy bude doopravdy potřeba. Stejně jako inovace můžeme podporovat také rozšiřování rolí. V praxi to znamená, že se členové týmu učí práci svých kolegů, rozšiřují si tak kompetence a podporují vzájemnou zastupitelnost, což se hodí vždy.

Těžká období (a období nejistoty umí být jedním z nejtěžších) tříbí lídry a ukazují na skutečný stav týmu. Pokud se nám povede převést přes takové období svůj tým v pozitivním, motivovaném duchu, budeme respektovaným lídrem i tehdy, až zase bude vše v pořádku a budou důvody k optimismu. Přejeme vám v tom hodně úspěchů.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520