• About us
 • 10. 8. 2020   Mgr. Petr Hlušička

  V průběhu léta i v této nestandardní situaci realizuje většina zaměstnanců dovolenou. To má samozřejmě vliv nejen na samotné pracoviště a pracovníky, kteří v práci zůstávají, ale i na ty co se z dovolené vracejí. V tomto kontextu je z pozice vedoucího vhodné minimalizovat zátěž, kterou to může způsobovat.

  Dovolená ovlivňuje každého z nás, a to už před samotným nástupem, kdy se začínáme hůře soustředit. Začíná na nás působit cestovní horečka nebo naopak stres z toho, co ještě musíme před odjezdem stihnout, co nás bude čekat po návratu anebo jako v současné situaci, co se může pokazit a zda vůbec odjedeme.

  A podobné je to i po návratu. Než se nadějeme, tak dovolená skončí a my jsme u toho samého pracovního stolu, od kterého jsme vyrazili na dovolenou. Zátěž spojená s okamžikem návratu do práce, kdy máme obavy z toho, jak plnou máme mailovou schránku a co všechno se na nás nahrne. Ve finále máte pocit, že jste nikde nebyli.

  Tomuto syndromu se někdy říká „post vacation blues“ a je mu věnováno poměrně dost prostoru. Především protože můžeme pozorovat zvýšený nárůst klientů s touto problematikou právě v období léta.

  Každý vedoucí by si měl uvědomovat, jaké dopady může dovolená mít na jeho podřízené a jak tyto případná negativa eliminovat.

  Čistý stůl před nástupem dovolené

  Pro příjemnou dovolenou je určitě důležité minimalizovat případné myšlenky na práci v jejím průběhu. V tomto kontextu je důležité zahájit dovolenou, pokud možno s čistým stolem. Veďte své podřízené k tomu, aby před samotným nástupem dokončili nesplněné nebo nedotažené úkoly. Podpořte je, aby je, pokud možno nejdříve dokončili nebo v nejhorším případě delegovali.

   Pouze takto mohou odjíždět na dovolenou s pocitem dobře odvedené práce, a alespoň částečným klidem, že vše bude v pořádku i po jejich návratu.

  Adekvátní prostor pro regeneraci

  Pokud to není vyloženě nutné, tak svým podřízeným poskytněte nerušenou dovolenou, aniž byste je vy nebo jejich kolegové kontaktovali. Pokud navíc část svých úkolů či povinností delegovali, tak se je snažte udržet právě u dotyčných osob. V případě potřeby se můžete zapojit i vy osobně.

  Tím svým podřízeným poskytnete nejen nerušený klid, který si doufám zaslouží, ale podpoříte tak i vzájemnou zastupitelnost, která je vždy užitečná.

  Adaptace po návratu

  Návrat po dovolené se málokdy podobá tomu, že lidé budou plni energie a s nadšením se vrhnou do nových úkolů. Často to začíná vyřizováním došlé pošty a rozčarováním z návratu na pracoviště. Co dělat, abyste u sebe i ostatních předešli tomuto průběhu?

  První den

  První den nastavte podmínky k tomu k tomu, aby se navrátilci mohli aklimatizovat, dřív ne skočí do normálního provozu. Poskytněte jim alespoň půlden k tomu, aby zjistili, co se vše odehrálo, zatímco byli pryč.

  Plán

  Následovat by měla společná porada, jejíž součástí by mělo být důkladné naplánování nejbližších aktivit. To je důležitější než aktivity samotné. Poskytuje to prostor k nabrání dechu, pozornosti a zároveň energie k dalším krokům.

  Projděte a vytvořte plán toho co je potřeba, jaké jsou priority a v jakém časovém horizontu.

  Přejeme Vám příjemnou dovolenou a plno znovuzískané energie…

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520