13. 7. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Současná doba je v mnoha ohledech zátěžová a má na nás výrazné dopady, jak v pracovním, tak i osobním životě. Přesto se i v těchto situacích dají nalézt pozitiva, která mohou ovlivnit nejen na jednotlivce ale i celé týmy. Příkladem může být to, že se jedná o ideální čas a prostor pro posílení týmu, a to jak z hlediska výkonnosti, tak i osobních vazeb.

Vytvořit dlouhodobě funkční a stabilní tým, který dosahuje dobrých výsledků, není vůbec snadné. V první řadě je zásadní vedoucí a jeho přístup, který je páteří celého týmu. Role vedoucího nespočívá pouze v řízení podřízených, tedy v úkolování, kontrole a jejich hodnocení, ale také v dalších oblastech.

Každý vedoucí má zodpovědnost za motivaci, vztahy a podporu svých lidí. Rolí vedoucího je být nositelem hodnot, motor pro celý tým a zároveň i inspirací. Musíme si tuto skutečnost a zodpovědnost naší pozice uvědomovat, a vědomě tým v těchto ohledech podporovat.

Členství v týmu

Pro vytvoření funkčního týmu nám nestačí dát dohromady skupinu nejvýkonnějších podřízených. Je důležité vnímat a rozumět i motivaci svých podřízených.

Jak by měli zaměstnanci vnímat svoji roli a účast v týmu? Základem členství v týmu je uvědomění si, že patříte do širšího celku, než jste vy sami. Pracovník musí vnímat, že je součástí týmu a celé společnosti. Pouze v případě, že si zaměstnanci uvědomují tuto skutečnost, tak mohou být platnými členy týmu. Každý má svůj díl práce, který je nedílnou součástí společného výsledku. Nezáleží pouze na zkušenostech a znalostech členů, ale právě i na jejich schopnosti vidět význam jejich práce pro celek. Pouze jednota, kdy jsou jedinci schopni fungovat pro dobro celku, dovoluje, aby bylo dosahováno synergické efektu.

Buďte vzorem

Po ostatních nemůžete chtít dosahování cílů ani udržování určitých standardů, pokud se jimi sám neřídíte. V okamžiku, kdy se dostanete do role autority, tak se na vás budou upírat zraky vašich podřízených. Musíte pro ně být optimálním vzorem a příkladem, díky tomu bude tým snáze dodržovat i nepsaná pravidla.

Naslouchejte

Poskytněte svému týmu prostor, kdy spolu můžete probrat a řešit co se aktuálně v týmu i u jeho členů odehrává. Naslouchejte tomu, co mají členové na srdci a co je trápí. Poskytněte jim porozumění v tom ohledu, že si uvědomujete, jak náročnou situací aktuálně všichni procházíte. Poskytnete jim tak možnost uvolnit napětí a zároveň jim ukážete, že na to nejsou sami.

Smysl

Ve vypjatých situacích se může stát, že se lidé zabývají otázkou, proč to vlastně děláme a k čemu je to vlastně dobré. Jsou podráždění, handrkují se, ztrácí motivaci a nevěnují pozornost tomu co je důležité. Pomozte jim získat znovu náhled na danou situaci, oprostit se od vypjatých emocí a soustředit se na širší obrázek. Připomeňte jim, co je vaším společným cílem a jaký má jejich práce smysl.

Svému týmu musíte ukázat, že jste tam s nimi. Naslouchejte, poskytujete zpětnou vazbu, podporu a ukazujte jim, jaký má jejich práce smysl. I když je někdy náročná. Pokud se lidé cítí pochopeni, cítí podporu od vedení a vědí, že jejich námaha za něco stojí, tak jsou schopni se semknout kolem svého vedoucího.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520