• About us
 • 16. 3. 2020   Mgr. Petr Hlušička

  Vedení týmu v zátěžové situaci má specifika v tom, co by měl vedoucí v těchto okamžicích poskytovat svým lidem. Pokud se navíc jedná o situaci, která může mít širší souvislosti a dopady i mimo firmu, tak bychom měli umět pracovat s možnými vlivy na naše podřízené.

  Speciálně v době sociálních sítí, a ne zcela korektního přístupu některých médií, se můžeme setkat s tím, že lidé nemají jasné, a ne zcela pravdivé informace. To může naprosto přirozeně v lidech prohlubovat jejich obavy, strach a pochybnosti o tom, co se bude dál odehrávat. V první řadě si tuto situaci a možné dopady musíme uvědomovat a začít s nimi proaktivně pracovat.

  Poskytnout maximum validních informací

  Společnost a vedoucí pracovník jsou jeden z oficiálních toků informací a může tak do určité míry poskytnout validnější informace než běžné okolí. Pokuste se v rámci firmy zajistit ověřené informace ne z médií, ale z opravdu důvěryhodného zdroje, který má jak pravomoc, tak odbornost je poskytovat.

  Následně je v rámci společnosti můžete zprostředkovat a zklidnit situaci už jenom tím, že budete schopni snížit množství fám a šíření nepravdivých informací. Tímto svým lidem budete poskytovat určitou jistotu jak v kvalitě informací, tak i v důvěře jak vůči vám jako vedoucímu, tak i firmě.

  Jasný postup a přehledná opatření

  Na základě informací od odborníků můžete stanovit vhodný postup, jak se s danou situací vypořádat např. z hlediska bezpečnosti, tak i snížení obav z toho, co bude následovat. Tato opatření by měla být systematická a efektivní. Měla by lidem ukazovat, že je vaším cílem dělat maximum pro to, abyste měli situaci pod kontrolu.

  Podpora a komunikace s lidmi

  V těchto situacích lidé musí řešit velké množství komplikací s přesahem do osobního života. Poskytněte svým lidem prostor, kdy s nimi daný stav proberete, a snažte se jim v rámci možností vyjít vstříc. Samo o sobě ale ve většině případů postačí i to, že své podřízené vyslechnete. Dáváte tak najevo svůj zájem o ně a zároveň si i v tomto ohledu uvědomí, že na to nejsou sami. To přirozeně snižuje napětí, které tyto zátěžové situaci vyvolávají a mohou stmelovat i celý kolektiv.

  Přizpůsobte cíle

  V žádném případě zátěžové situace neznamenají automatickou omluvenku od práce samotné. Naopak by se mělo jednat o okamžiky, kdy s pracovníky upravíte priority, takovým způsobem, aby firma byla schopna danou situaci úspěšně přečkat a eliminovaly se případné negativní dopady na ni.

  Můžete dokonce soustředit pozornost lidí i na určitou formu „brainstormingu“, co bychom ještě společně mohli udělat, abychom naplňovali naše cíle.

  Buďte příkladem

  V těchto okamžicích můžete mít jako vedoucí spoustu dalších úkolů, které Vás mohou zatěžovat a komplikovat vám práci. Je však důležité udělat vše, co je ve vašich silách, abyste zůstali produktivní a organizovaní. Dáváte tak svému týmu najevo, že máte situaci pod kontrolou a je důležité soustředit se na práci, ne na obavy.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520