• About us
 • 24. 2. 2020   Mgr. Petr Hlušička

  Nejcennější hodnotou každé společnosti jsou její vlastní lidé, protože pouze oni mohou vykonávat mnohdy náročné operace, poskytovat služby či tvořit. Zároveň je ale důležité, aby i z hlediska nákladů a fungování byl dobře nastavený systém a procesy, včetně vhodně vybraných pracovníků s odpovídající kvalifikací a správně využitými kapacitami. Takto naladit celou organizaci Vám může pomoci právě personální audit a modelování procesů.

  Každý audit vždy vychází z potřeb dané organizace a je postavený na analýze několika oblastí. V první řadě se prochází aktuální stav, kdy se posuzuje funkčnost organizační struktury a zásadních procesů a postupů s ohledem na cíle a strategii společnosti. Dále probíhá posouzení jednotlivých pracovních pozic dle reálně vykonávaných aktivit, jejich objemu, náročnosti i opakování v průběhu doby. Posouzením probíhá také kvalifikační a odborné předpoklady jednotlivých pracovníků vůči pracovním pozicím a procesům.

  Výstupem personálního a kapacitního auditu je návrh opatření a příprava akčního plánu, kdy je nastaven vhodný postup zavádění změn a korekcí na jednotlivých úrovních organizace. Ty jsou stanoveny tak, aby bylo možno pomocí jasně daných kritérií sledovat průběh jejich implementace a hodnocení jejich dopadů.

  Součástí by měla být také podpora vedoucích pracovníků při realizaci auditu i následné komunikaci a prosazování změn. Každé manažerské/ekonomické nebo strategické opatření spojené s auditem má personální rozměr. Pokud připravujete cokoli, kde se dá předpokládat nesouhlas, odpor či obavy podřízených je vhodné pracovat systematicky. A to s ohledem, jak komunikovat a prosadit následné změny a opatření, jak reagovat na oprávněné výhrady a jak reagovat na potenciální konfliktní chování.

  Pro realizaci funkčního personálního auditu je prvním předpokladem sestavení auditního týmu z odborníků, kteří auditované pracovní pozici rozumí a mají s nimi zkušenosti. 

  Dále samotná velikost auditního týmu závisí na potřebných odbornostech pro výkon auditu a také s ohledem na možnosti zákazníka.

  Ve spolupráci s našimi partnery z poradenské sítě Vlastní Cesta můžeme doporučit metodiku, kterou lze využít pro nastavování výkonu firem a odhalování kritických kapacitních míst v organizacích. Metodiku je možné použít nejen pro audit, ale také pro optimalizaci práce zaměstnanců, jejich kapacity apod. 

  V případě zájmu neváhejte kontaktovat našeho poradce.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520