• About us
 • 20. 5. 2019   PhDr. Vojtěch Bednář

  Čeká vás pohovor s vašim podřízeným? Kvalitní příprava je více než polovina úspěchu, proto ji nikdy nepodceňujte. Dnes si stručně a jednoduše řekneme, jak se připravit tak, aby výsledek byl pro zaměstnance i pro nás co nejvíce přínosný.

  Hodnotící pohovor je nezbytná součást profese každého vedoucího. Možná jste někdy slyšeli, že nejdůležitější je při něm laskavost, lidskost, přátelskost… zapomeňte na to. Nejdůležitější je vždy zásadně profesionalita. Profesionálního pohovoru nelze dosáhnout bez přípravy, a proto přípravě je potřeba věnovat dost času. A musíte začít včas.

  V zásadě platí, že kvalitní příprava na jeden hodnotící pohovor ze strany vedoucího trvá nejméně 1,5 násobek času, který vám zabere pohovor samotný. Jednorázovou přípravu je dobré provést s přiměřeným předstihem před jeho konáním, ale ne příliš brzy, protože pak nám mnoho věcí tzv. Vypadne z hlavy v důsledku jiných úkolů a povinností. Doporučuji nejméně den, nejvíce pracovní týden předem.

  Pokud byl výstupem předchozího hodnocení seznam úkolů pro hodnoceného i pro nadřízeného, je přesně toto vstupem do aktuálního hodnocení. Porovnejte, co se za uplynulé období podařilo splnit, a co ne. Z věcí, které nebyly splněny rozlišujte mezi těmi, které se nepodařilo naplnit z vnějších důvodů, a těmi, které nebyly splněny i když je podřízený splnit mohl. Na ně se budeme ptát.

  Připravte si tři seznamy (je vhodné použít list A4 a rozdělit jej linkou na třetiny).

  • Co se v uplynulém období zaměstnanci podařilo, a za co jej chcete pochválit
  • Co se zaměstnanci nepodařilo a je potřeba to změnit
  • Co zaměstnanec dělá tak, jak se od něj očekává, ale je možné to zlepšit

  ideální je, když jsou všechny tyto položky ve vyváženém poměru; ne však za cenu toho, že bychom vymýšleli další „jen aby byly“.

  Na druhou stranu můžete napsat návrhy věcí k dalšímu směřování zaměstnance. Uvažujete o tom, že jej pošlete na školení? Chcete, aby převzal zodpovědnější práci? Má začít zaučovat nové kolegy? Nebo naopak to vidíte na jednodušší činnost? Ne všechny návrhy musí být naplněny, ale je dobré o nich vědět a je dobré je mít.

  Až budete mít tuto přípravu hotovu, odložte ji, a po nějaké době, nejméně několika hodinách, se k ni vraťte a přečtěte si ji. Nechybí něco? Nebyli jste v něčem příliš optimističtí, či naopak příliš skeptičtí? Nekřivdíte zaměstnanci? Pokud je vše v pořádku, napište krátké resumé, zhodnocení práce zaměstnance v posledním období ve dvou, nejvýše ve třech větách.

  Příprava na pohovor je zodpovědná věc. Pokud potřebujete, rádi vás tento proces naučíme tak, aby odpovídal přesně vašim potřebám a fungování vaší firmy. A to ať už individuálně, nebo formou školení pro vaše vedoucí pracovníky. Pokud vás výše popsaný nástin zaujal, kontaktujte nás.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520