• About us
 • 18. 2. 2019   Mgr. Petr Hlušička

  Občas se můžeme setkat s nepříjemným člověkem v týmu, který dává najevo svoji nadřazenost vůči ostatním. Většinou se v takovém případě jeho pozornost zaměřuje na nejslabší článek v týmu, ať se jedná o nováčka nebo člověka s menšími sociálními schopnostmi. Co se odehrává v týmu, když danou situaci neřešíme?

  Bully (člověk, který šikanuje) si svoji oběť nejčastěji hledá mezi lidmi, kteří se nemohou efektivně bránit nebo jim to tak alespoň připadá. V tomto se projevují velmi schopně a dokáží poměrně sofistikovaně působit na své okolí. Často si vytvoří vhodné podmínky pro svoje jednání, kdy se snaží vyhledávat vhodné okamžiky a podmínky.

  Sám „bully“ je často velmi odborně či zkušenostně „kvalitní“ zaměstnanec, nebo tak alespoň působí. Dokáže poměrně dobře navazovat vztahy směrem nahoru, kdy se může jevit jako proaktivní a loajální podřízený. Své inkriminované aktivity naopak velmi dobře skrývá, případně často velmi schopně zapírá. Vše dobře využívá směrem dolu, kdy je to vnímáno jako „šéfův člověk“ či člověk s neotřesitelným postavením a podporou. To má samozřejmě silný vliv na jeho oběť a případně okolí, kdy nikdo není schopen se jeho jednání postavit, přehlíží ho nebo se ho bojí.

  Takový stav velmi vážně narušuje důvěru v celém týmu, poměrně rychle se tato informace stane veřejným tajemstvím. Kdy směrem nahoru informace neproudí, protože je to člověk s podporou vedení. To znamená, že ho vlastně podporuje a schvaluje. A kdo by si v takovém případě stěžoval. Nikdo tedy z informovaných zaměstnanců na dané oddělení nechce ani chodit vypomáhat a lidé se spíše nechají přeřazovat jinam.

  Často velmi schopný tým se nám může rozpadat anebo se případně dlouhodobě trápit. Nebude se nám dařit nabírat nováčky, kteří se stávají jeho obětí a tým nám přinejlepším stagnuje.

  Vedoucí, daného člověka mohou vnímat, jak bylo zmíněno pozitivně, protože jednoduše nemají dostatek informací a případně rozporuplných, které nemají takovou váhu. Jediným opatřením, aby k takové situaci nedocházelo, je mít se svými podřízenými takový vztah, který je založený na pravidelné komunikaci a hlavně důvěře. Pro rozklíčování obdobně náročné situace je potřeba mít velmi dobrý vhled do týmu, a i jeho členů.

  V okamžiku, kdy danou situaci zjistíme, tak je nutné poměrně rychle jednat a dokázat danou situaci dobře odkomunikovat k ostatním. Pokud daného člověka ponecháme bez postihu, tak mu v podstatě dáváme v očích ostatních podporu. Je pro nás na zváženou, zda sebekvalitnější podřízený, který se dopouští takového jednání, nám stojí za to, že s nejvyšší pravděpodobností přijdeme o celý tým (byť na bázi důvěry a spokojenosti).

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520