31. 8. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

Existují vedoucí, které jejich podřízení doslova milují. Bez protestu splní vše, co se po nich žádá, svého vedoucího nosí na ramenou. Chcete být oblíbeným šéfem? A je vůbec dobře, abyste jím byli?

Postava šéfa – miláčka zaměstnanců vzniká nikoli náhodou, ale jako kombinace několika faktorů. Nadřízeným se stane člověk, který je v některých ohledech, ale ne ve všech podobný svým zaměstnancům. Tento člověk disponuje dostatkem autority na to, aby jej poslouchali, ale zároveň velkou dávkou empatie. Oblíbený šéf je velmi často takový, který se vůči svým podřízeným chová z pohledu otcovské role a dovede v nich evokovat pozitivní emoce, které mívají s touto rolí spojené.

Být tímto typem šéfa je mimořádně výhodné. Člověk nemusí vynakládat velké úsilí na prosazení svých příkazů, protože zaměstnanci je často plní sami, jen na základě náznaků. Na druhé straně je potřeba být velmi empatický a také velmi politický, pokud jde o přístup k zaměstnancům. Vedení šéfa – miláčka – je založeno na principu páky, takže stačí relativně malý impulz k tomu, aby došlo k absolutně velké změně na straně zaměstnanců. To může snadno vést k nechtěným výsledkům v podobě toho, že příkazy míněné určitým způsobem jsou vykonávány jinak a současně chybí zpětná vazba – pokud znáte problém automobilu s příliš citlivým posilovačem řízení, je to velmi podobné.

Šéf miláček publika má obecně problém říkat zaměstnancům negativní zprávy. Nejde o to, že by je neuměl formulovat, ale spíše o to, že se od něj neočekávají. Věcné, někdy technické věci, jako je pokárání zaměstnance za konkrétní prohřešek či problém jej z úst tohoto typu vedoucího může stigmatizovat před ostatními a konečně, zpráva o tom, že má být někdo propuštěn je stigmatizující  absolutně.

Šéf miláček je nesmírně efektivní, pokud jde o otázku zvyšování a udržování výkonu podřízených, a jestliže svou roli zvládá dobře, tak i pokud jde o řešení problémů a mimořádností. Současně je ale osobou, kterou je extrémně obtížné nahradit, a každý šéf, i ten nejoblíbenější, musí jednoho dne odejít. Každý, kdo pak přijde na jeho místo, má mimořádně až extrémně obtížnou situaci, což možná lichotí bývalému šéfovi, ale v každém případě velice škodí firmě.

Jak je patrné, být šéfem  oblíbencem má své přednosti i úskalí a tak je otázkou, zda bychom měli chtít být takoví. Záleží asi na mnoha okolnostech, na konkrétní organizaci, na jejím prostředí i možnostech a samozřejmě na nás a na kolektivu. To, co rozhodne o výsledku, je pak z velké části naše chování a to, jak na ně budou podřízení reagovat.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520