• About us
 • 4. 6. 2018   Mgr. Petr Hlušička

  Občas se můžete setkat s člověkem, který může být pro ostatní nepředvídatelný. Jsou prostě okamžiky, kdy je v náladě a vybuchuje. Jedná se o drobné poznámky nebo i výraznější projevy jeho nálad. Jak s takovým člověkem pracovat?

  Možná jste se s ním již setkali. S výbušným typem spolupracovníka, který funguje většinu času vcelku běžně a snad i vstřícně do chvíle, než pod větší zátěží „vybouchne“. Ventiluje tak napětí a tenze, které neřeší průběžně, ale pak pod tlakem vychrlí mnoho horkých slov a urážek. Tyto záchvaty vzteku jsou plné hněvu a vzteku, který není plně pod kontrolou.

  Obvykle bývá spouštěčem okamžik nebo situace, kdy se cítí ohroženi nebo kdy přicházejí o své plány a nápady. Po výbuchu se většinou cítí lépe a tehdy je možné si s ním promluvit o tom, jaké má jeho chování dopady na ostatní.

  Pro zvládnutí vzteklouna počkejte, až tento výbuch dospěje ke konci, poté si mohou náhle uvědomit, co dělají a rychle dospějí ke klidu. To bývá nejlepší okamžik pro komunikaci. Po výbuchu se většinou také cítí lépe a je tedy si možné otevřeně promluvit o tom, jaké má jeho chování dopady na ostatní.

  V případě, že potřebujete jeho výbuch ukončit rychle, tak ho můžete k jeho ukončení přivést. Zkuste říct: "Přesně! Přesně!" "Počkej chvíli!" nebo "Ano! Ano!" s dostatečnou hlasitostí, aby to mohl vnímat. Nebo také to, že náhle vstanete, může narušit jeho litanii. Poté je vhodné jim ukázat, že je vnímáte a berete vážně. Například: „Vidím, že je to pro Vás opravdu důležité a rád si o tom s Vámi promluvím, ale ne takto.“ Nebo „Chápu, že jste rozčílen, ale nebudete se projevovat takovýmto způsobem.“

  Další alternativou může být technika zrcadlení, kdy v průběhu výbuchu budete mluvit výrazným hlasitým tónem a postupně ho budete snižovat. Často se druhý člověk tomuto tempu přizpůsobí a vy můžete, navrhnou společnou diskusi po skončení schůze.

  Zásadou v jednání s těmito lidmi je nechat je vybouřit a uklidnit. V daný okamžik nemá smysl nic řešit. Jsou často pod vlivem nastřádaných emocí a logika u nich moc dobře fungovat nebude. Můžete jim sdělit, ať si dají půl hodinu pauzu, po které se společně potkáte. Pak je lépe vzít je stranou a promluvit s nimi o situaci někde v soukromí. Je důležité jim dát najevo, že si jich vážíte a berete je vážně, i když „ustřelili“. Ale, že je třeba hledat jiné způsoby komunikace a nastavit mantinely chování.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520