• About us
 • 21. 5. 2018   Mgr. Petr Hlušička

  Mezi problémové typy může spadat i pasivní člověk, může mít negativní dopady i na tým a jeho vztahy. Jak můžeme s takovým člověkem pracovat a jak ho podpořit ke změně.

  Tito lidé reagují na otázky, které jsou položeny, na kontroverzní prohlášení či jakékoliv situace, které považují za nepříjemné tak, že se uzavírají. V okamžiku, kdy po nich požadujete odpověď, tak zabručí, odpoví ano či ne, nebo jednoduše mlčí. Často se jedná o jedince s negativní zkušeností nebo nízkým sebevědomím.

  Může být obtížné je odlišit od uzavřené či tiché osoby, ale ti se zase naopak při přímém oslovení nebrání reagovat. Největší komplikací u těchto osob je nedostatek informací a neznalost jejich názorů z důvodu jejich nekomunikace.

  Odpovídajícím řešením může být kladení otevřených otázek, tedy ne těch, na které se dá odpovědět ano či ne. Pro začátek mohou být vhodné otázky: „Jak to vnímáte?“, „Co si o tom myslíte?“. Podpořte je pohledem a poskytněte jim dostatečný prostor k vyjádření. I ticho může být v tomto případě adekvátním motivujícím prvkem, který může být doplněn dalšími otevřenými dotazy.

  Snažte se za všech okolností zachovat klid a přistupovat k nim rovnocenně, pokládejte jednoduché otevřené otázky a trpělivě vyčkávejte na odpovědi. Neobávejte se chvil mlčení. Pokud se nedaří se domluvit, zkuste neutrálně pojmenovat, co se děje a položit opět otázku s otevřeným koncem.

  Povzbuzujte jemnými náznaky, posilujte jejich sebevědomí. A věřte, že časem vykoukne z pasivního krunýře.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520