• About us
 • 14. 5. 2018   PhDr. Vojtěch Bednář

  Přijde na pohovor a řekne si o šedesát tisíc čistého. Nechce přesčasy, zato by chtěl v práci pingpongový stůl, protože u Google ho mají. Nerozumíme mu. On nerozumí sám sobě.

  Vynechám definice, co to mileniálové jsou a vynechám také další popis trablů co s nimi zažíváme. Místo toho se pokusím nabídnout pět tipů pro práci s nimi. Nejdůležitější ale patří na začátek, a je potřeba si to říct zcela otevřeně. Za hranou arogancí, sebevědomím a někdy i výrazným osobním image těchto lidí se ve skutečnosti velice často nachází osobní nejistota a strach. Mnoho z nich je vnitřně nejistých. Zdánlivě agresivní jednání a manýristické projevy jsou ve skutečnosti ukrývají obavy. Nerespektování pravidel a autorit ukrývá to, že nevím, kam dál. Když si toto uvědomíme, máme navrch.

   

  Tip. č. 1: Neustupujte v platových požadavcích, ale nabídněte vývoj

  Přehnané či neadekvátní platové požadavky mileniála by neměly vést k jeho přeplacení. Odměna musí být adekvátní výkonu, kvalifikaci a zkušenostem pracovníka, ne však jeho egu. Pokud požaduje „nestoudně“ mnoho, je na místě jej prostě odmítnout, protože takového člověka nechceme a nepotřebujeme. Alternativou je nabídnout nižší plat a možnost růstu, individuálního vývoje, který je ale vždy navázán na loajalitu. Pracovník musí vidět, že si jej vážíme, ale současně že nic není zadarmo a už vůbec ne automaticky.

   

  Tip č. 2: nabídněte střednědobé cíle

  Zkuste mileniála stimulovat tím, že mu nabídnete středně vzdálené cíle a benefity na ně navázané. Na cíl by neměl dosáhnout hned teď, ale mělo by být reálné, že jej splní, pokud vyvine dostatečné úsilí a snahu po přiměřeně dlouhou dobu. Tato doba se liší podle naší situace a podle povahy práce, neměla by být kratší než měsíce ani delší než cca 1,5 roku. Pokud na ně přistoupí, má tato strategie stabilizační účinek a také podporuje prosazení naší autority.

   

  Tip č. 3: Dejte najevo převahu správným způsobem

  Klidně a rozvážně ukažte své zkušenosti, znalosti a výsledek své práce. Nesnažte se projevovat agresí či silou, protože tím zvláště mladší muže provokujete a stavíte do opozice. Místo toho ukažte, že umíte něco, co oni ne, a co je důležité. Tím v nich stimulujete přirozené chování, které směřuje k následování vzoru. Ukažte, že máte vůli, ne však povinnost, se podělit o své zkušenosti, znalosti a praxi. Pokud jste sami „mileniála“, ukažte užitek a smysluplnost své práce a ukažte, že dodržování hodnot a zásad je v ni pro vás nad osobním prospěchem. Své kolegy tím můžete krátkodobě znechutit či dokonce poštvat, dlouhodobě však půjdou za vámi.

   

  Tip č. 4: buďte pány času

  Banální, ale důležité pravidlo. Vy jste ten, kdo určuje, kdy se věci dějí, kdy se plní úkoly, kdy se hodnotí práce. Nemělo by to být příliš brzy ani pozdě a zásadně platí že vše slíbené se musí splnit, ale pokud skutečně ovládáte čas, aniž byste lidi frustrovali, přijmou vás snáze za autoritu a budou poslouchat.  Pamatujte, že nejčastější obranou nejistého člověka je urychlení „chci to hned, musím to mít hned“, nebo nekonečný odklad „jednou se tím budu zabývat“. Zbavíme-li jej obojího, nezbude mu než respektovat stav věcí. Pracovní lhůty, přesčasy, limity by neměly mileniála zbytečně frustrovat; prostě nemá smysl jeho vlastní zbraně otočit proti němu. Musí však vidět, že on sám svůj čas v práci v základních rysech neovládá.

   

  Tip č. 5: nikdy nezpanikařit

  Panice se asi vyhýbáme, ale například agresivní výbuch vlastně ukazuje že nevíme jak dál. Lidé nejlépe reagují na klidnou jistotu, a mileniálové v tom nejsou výjimka. Pokud dávám najevo, že vím, kam jdu, že znám směr a že jsem připraven a mám vůli jej určovat ostatním, dříve či později se přirozeně dají na mou stranu. Pokud okolnosti právě teď hrají proti mně, nebo situace vypadá špatně, není to katastrofa, ale jen stav, který je potřeba změnit.

  Přejeme vám hodně úspěchů a pevné nervy. Pokud řešíte problémy (nejen) s mileniály v práci, rádi vám pomůžeme.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520