• About us
 • 26. 8. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

  Také jste podlehli moderní a pro někoho možná i módní tendenci chovat se asertivně a nyní se to pokoušíte praktikovat směrem k podřízeným? Pozor na to, aby vaše nepravá asertivita nezpůsobila více škody než užitku.

  Asertivní chování má pro vedoucího řadu nesporných výhod. Představuje rámec slušné, korektní a přitom cílevědomé komunikace, ve které člověk respektuje práva ostatních, ale současně jasně a srozumitelně prosazuje práva svá. Stalo se takřka módou, že vedoucí pracovníci absolvují různá školení asertivní komunikace a pak se ji snaží uvádět do praxe.

  Opakovaně jsem se setkal s tím, že výsledkem jejich snažení není skutečná asertivita, nýbrž její nepravá podoba. Ta může být, zvláště je-li aplikovaná vůči podřízeným, zdrojem přesně opačných důsledků, než jsme zamýšleli.

  Jak poznat nepravou asertivitu

  Jak poznáte nepravou asertivitu?  Zcela spolehlivě podle toho, že vás vaše okolí začne vnímat jako arogantní osobu. Asertivita není jen o prosazování svých práv, ale zejména o respektu k právům ostatních. Že se tato druhá část vytratí z našeho chování, je jasnou známkou problému. Bohužel, když jsme to schopni zjistit díky reakcím okolí, bývá už poměrně pozdě. Naše chování, jakkoli dobře zamýšlené, poškozuje naši pověst. Proto je dobré snažit se o sebereflexi dříve. Ptejme se, zda to, jak se chováme k podřízeným a jak o nich smýšlíme, je v souladu s jejich zájmy. Ptejme se také, zda naše prosazování nejde na úkor získávání zpětné vazby od podřízených. Zda prostě nejsme „tak hlasití, že neslyšíme“.   

  Asertivní chování by nám nikdy nemělo přinášet uspokojení z moci nad druhými. Můžeme mít samozřejmě radost z toho, že se nám povedlo prosadit svůj názor na věc nebo přesvědčit ostatní o naší pravdě. Pokud se ale radujeme z toho, že jsme nad ostatními vyzráli, případně jím to „nandali“, je to všechno špatně a naše chování je nepravou asertivitou. Taktéž, pokud se snažíme dostat ze situace, ve které jsme zjevně přeargumentovaní opakováním našeho stanoviska stále dokolečka (což je bohužel to jediné, co se na řadě kurzů „asertivity“ doopravdy učí).

  Nepravá asertivita je špatná věc. Kazí vztahy, snižuje naši důvěryhodnost, poškozuje naši schopnost komunikovat věci. Podřízení nás, pokud ji budeme používat, budou vnímat jako nedůvěryhodné, arogantní, případně i úskočné. Proto si na ni dávejme pozor a snažme se jí vyvarovat.  

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520