• About us
 • 28. 11. 2016   Mgr. Petr Hlušička

  V mnoha společnostech neexistuje formální přístup k rozvoji nových manažerů. V okamžiku kdy dojde k jeho výběru, nejčastěji díky jeho profesním kvalitám a případně jeho schopnosti dobrých mezilidských vztahů, tak práce s tímto člověkem končí. Někteří takové hození do hluboké vody zvládnou, ale pro většinu je to poměrně náročná situace, která může způsobit spoustu zbytečných problémů.

  Manažer je pozice, kdy máte moc a pravomoci řídit svěřený kolektiv, tak aby bylo dosaženo celkového cíle společnosti. To z hlediska odbornosti nebývá problém, na co se ale zapomíná je oblast vedení lidí a mezilidských vztahů. Manažerské pozice jsou často považovány za jednu z nejžádanějších, ale už se tolik nezmiňují mnohem vyššípožadavky a tlaky: ze stranyvedení firmy, jejích zaměstnanců a zákazníků. Dokázat zvládnout všechny tyto požadavky a situace je náročné i pro zkušené manažery, tím spíš je důležité neopomíjet zátěž, kterou to znamená pro nového manažera.

   

  Pochopení dynamiky týmu a podpora dobrých vztahů

  Základem dobrého řízení je vědět, jak tým funguje a co se v něm odehrává. Uvědomovat si, že každý tým má svůj specifický vývoj, který má své charakteristické fáze. Je důležité povzbuzovat a podporovat své podřízené v jednotlivých fázích tohoto procesu, čímž můžete pomoci týmu stát se co nejrychleji plně funkčním.

  Při vytváření týmů musíte vytvářet rovnováhu tak, abyste měli pokrytý nejenom požadovaný soubor dovedností, ale také vyhovující složení osobnostních typů. Kreativní a inovativní týmy mají často velmi různorodé složení, což jim dává více pohledů na možná řešení.

  Musíte umět zvládnout jednotlivé rozdíly v rámci týmu a dokázat je využít pozitivním směrem. Základem je znát svůj tým i jeho jednotlivé členy, a umět s nimi pracovat.

  http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/207-rozvoj-tymu

   

  Hodnocení a motivace

  To co ale nejčastěji noví manažeři postrádají je zkušenost s vedením lidí a to především v oblasti jejich hodnocení a motivace. Musí umět nejenom chápat jejich potřeby, natolik aby je mohl vést a motivovat. Klíčové je si uvědomit, že motivace každého člověka je naprosto individuální a specifická. Každý z nás má své vlastní zájmy, touhy či pohnutky. Čím lépe znáte členy vašeho týmu a rozumíte jim i na osobní úrovni, tak tím lépe je můžete motivovat.

  Následně je důležité zvládnout hodnotící pohovor a znát jeho mechanismy.

  http://www.firemni-sociolog.cz/cz/clanky/362-hodnotici-pohovor

   

  Řešení konfliktů

  Konflikt v rámci týmu je naprosto běžně se vyskytující jev, kterému i přes všechny vaše snahy nemůžete zabránit. Je ale pouze na vás, zda bude mít destruktivní nebo konstruktivní dopady.

  Jako manažer se s nimi musíte vypořádat rychle a rozhodně. Pokud nemáte kontrolu nad situací, tak riskujete negativní dopad na (nezúčastněný) zbytek týmu, stejně jako na vaše (případné) zákazníky. Jeden neřešený konflikt může mít negativní dopad, který může překonat veškeré pozitivní výsledky, které tým doposud vykonal.

  Navíc je velmi demotivující pracovat v prostředí, kde existuje neřešený konflikt. Ten bude mít výrazný vliv na výkon týmu, a postupně bude vtahovat větší množství jedinců a účastníků i mimo tým. Je přitom vaší prací jako vedoucího, aktivně najít řešení či usnadnit jeho hledání.

  Ve většině případů, ale konflikt sám o sobě není negativní, naopak nám dává signál, že daný stav není v pořádku a je nutno zakročit.  Konflikt, byť je náročný a často může být nepříjemný, lze vnímat jako příležitost k řešení mnoha nefunkčních vztahů či nastavených procesů. Naučte se s konflikty pracovat, potom dokážete nikoliv potlačovat jejich příznaky, nebo se jim dokonce vyhýbat, ale naopak je dokážete zavčasu rozpoznávat a vypořádat se s jejich skutečnými příčinami.

  http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/243-konflikt

  http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/255-konflikt-se-zamestnancem

   

  Doporučení: V případě potřeby poskytněte novému manažerovi konstruktivní zpětnou vazbu. Bude čelit velkému tlaku, nabídněte mu tedy možnost za vámi přijít a poradit se.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520