• About us
 • 19. 1. 2015   Mgr. Petr Hlušička

  Začátek roku je tradičně spojován s osobními cíli a předsevzetími v soukromém životě. Jak ale toto období využít po profesní stránce?

  Ideální je provést objektivní zhodnocení předcházejícího roku z hlediska problémů a situací, které bylo nutno řešit. Do této kategorie patří analýza vlastních schopností a stanovení těch, které se projevily jako nedostatečné či případně zcela chyběly. Rozhodujícím momentem je pak stanovit si adekvátní cíl rozvoje, kterého byste chtěli v rámci roku dosáhnout. Přizpůsobíte si aktivity v průběhu roku takovým způsobem, abyste dosahovali postupných cílů a vylepšovali klíčové dovednosti.

   

   

  Jaké výhody vám přinese vytvořit si takovýto osobní rozvojový plán?

  Již pouhou analýzou získáte lepší pochopení sebe sama, svých silných i slabých stránek, a dokážete lépe stanovovat oblasti svého rozvoje a nastavit adekvátní cíle. Vytyčení jasných cílů vám umožní mít větší kontrolu nad svým profesním i osobním životem. Díky záznamu svého osobního rozvoje a dosažených cílů budete mít lepší podklady a argumenty při osobní prezentaci.

   

  Velmi dobrá pomůcka při stanovování osobního rozvojového plánu je dodržovat zásadu SMART. Jedná se o mnemotechnickou pomůcku, která umožňuje jasně a přehledně stanovit cíle a jednotlivé kroky k nim vedoucí.

   

  S – specific (konkrétní)

  M – measurable (měřitelné)

  A – attainable (dosažitelné)

  R – relevant (odpovídající)

  T – time-bound (časově ohraničené)

   

  Při vytváření plánu je nutné brát na zřetel několik důležitých bodů, ilustrovaných v následujících 8 krocích:

   

  1. Jasně si stanovte své cíle
  2. Určete jim prioritu
  3. Přesně nastavte jednotlivým cílům termíny
  4. Ke každému cíli přiřaďte klíčové dovednosti, které jsou potřeba na jeho dosažení
  5. Určete možné příležitosti a rizika
  6. Určete kroky, které musíte učinit
  7. Určete osoby, které vám mohou pomoci nebo vás mohou podpořit
  8. Stanovte, jakým způsobem budete měřit průběh a dosažení samotného cíle

   

  A na závěr důležitá věc. Nezapomeňte se průběžně odměňovat, udrží to vaši motivace a chuť vzít věci do vlastních rukou.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520