• About us
 • 9. 6. 2014   Mgr. Petr Hlušička

  Vedoucí pracovníci se od sebe sice v mnohém odlišují, ale jedno mají společné - jsou nuceni analyzovat situaci a rozhodnout se, jakým směrem se budou ubírat další kroky týmu, pracovní skupiny, oddělení či celé společnosti. Co manažery ovlivňuje během rozhodování?

  Veškerá rozhodnutí v sobě zahrnují určitý stupeň nezvratnosti - jakmile je rozhodnuto, neexistuje cesta zpět. Zároveň má každé rozhodnutí plus i minus.

  Ti kdo rozhodují, jsou vystaveni pozornosti přinejmenším ze strany těch, jichž se jejich rozhodnutí týkají. To může vyvolávat pocit napětí či stres, který je některým lidem tak nepříjemný, že raději nechávají rozhodnutí na druhých, přestože jsou schopni se kvalifikovaně rozhodnout.

  Jak se tedy můžete lépe rozhodovat?

  Pokud chcete být považováni za dobré manažery, je důležité si uvědomit, že ačkoli každé rozhodnutí s sebou nese určité důsledky, konečný výsledek nebude nikdy tak dokonalý, ani tak katastrofický, jak si ho ve svých představách můžete vykreslit.

  Podstatné je zaměřit se ve svých úvahách spíše na vítězství, než pouze na to, abychom něco neztratili. V každém případě nelze obhajovat rozhodnutí, která se ve svých výsledcích ukáží jako špatná. Pokud jste se dopustili chyby, přiznejte to, poučte se a pokračujte dál.

  Dobrý manažer nemůže rovněž čekat s rozhodnutím, až budete znát veškerá fakta. Musí si být především jist, že rozumí danému problému a že zvážil všechny možnosti.

  Primárním předpokladem úspěchu je, jak dobře dokážeme definovat problém, určit cíle, shromáždit data, zvážit alternativy a kompromisy, posoudit rizika a důsledky.

  Dalším krokem je analýza řešení s těmi, jichž se rozhodnutí týká, a kteří znají danou situaci. Pak rozhodněte a jednejte. Nebojte se důvěřovat své intuici, která je zakotvena ve znalostech a zkušenostech, které jste nashromáždil během své dosavadní praxe.

  Výrok J. F. Kennedyho: "Podstata konečného rozhodnutí zůstává neproniknutelná jak pozorovateli, tak často i člověku co se sám rozhodoval.“

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520