30. 12. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Velké množství lidí využívá období před koncem roku ke krátké retrospektivě a zamyšlení v jakém ohledu mohou změnit svoji aktuální situaci, popřípadě ji vylepšit. Nastavení osobních cílů může proběhnout i pro pracovní oblast.

České republice je zhruba patnáct procent novoročních předsevzetí zaměřeno na oblast práce, případně vzdělávání. Oproti tomu v Rusku tento podíl významně stoupá. Ve většině těchto předsevzetí se jedná o vyřešení stávajících úkolů a začátku s čistým štítem, profesní posun či vzdělávání v oboru.

Při stanovování nových cílů by ale mělo být dodržováno pravidlo jejich reálnosti a dosažitelnosti. V okamžiku, kdy naše předsevzetí nemá realistickou a dosažitelnou podobu, tak bude působit kontraproduktivně. Naším cílem by mělo být stanovení takového cíle, u kterého můžeme vidět jeho dosažení jako reálné a tedy motivující.

Pokud se rozhodneme pro splnění určitého cíle, tak je nutné si stanovit jednotlivé kroky a jejich časové vymezení. Zároveň nesmíme zapomínat při jejich dodržování na malé odměny, které nás budou udržovat motivované a pozitivně naladěné.

Pomůckou pro realizaci našich předsevzetí může být jejich písemné zaznamenání včetně průběhu plnění.

Tip: Jako cíl není nutné stanovovat zásadní změnu či splnění úkolů. Rozumným předsevzetím může být zaměření se na dosažení určité rovnováhy mezi naším pracovním a osobním životem, dokážeme pak lépe využívat vlastní vnitřní zdroje a motivaci.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520