• About us
 • 11. 11. 2013   PhDr. Vojtěch Bednář

  Vzdělání za které si platíte je pro vás výhodnější než to z dotací. Máte lepší představu o jeho náplni i obsahu. Více kontrolujeme jeho výsledky. Efektivněji naplňujete čas, zajímáte se o osobnosti lektorů i metodiků. Jste skutečnými klienty, ne pacienty na Evropských kapačkách.

  „Byli bychom rádi, kdybyste pro naše lidi udělali školení o tom, jak motivovat. Ano, máme už s tím zkušenosti, měli jsme tady projekt. Ale nějak se to minulo účinkem. Ano, povídal jím tady něco takový pán, já už nevím, jak se jmenoval. Ovšem byla to nuda… bez jasného výsledku… bez jasného smyslu… a vlastně nevěděl, co ti lidi potřebují, oni ho sem prostě poslali.“.

   

  Zdá se vám to povědomé? Abych pravdu řekl, osobně jsem z různých „projektů“ realizoval, pokud si dobře pamatuji jako lektor něco přes sto dnů v posledních třech letech.  Někde se snažili a snaží poctivě naroubovat maximum obsahu na dostupné zdroje a na nepřehlednou byrokratickou mašinerii. Někde se snažili méně. Potkal jsem i firmy (ale nikdy pro ně neškolil, pokud se mi to podařilo zavčasu rozpoznat), kde se zdálo, že na obsahu vlastně až tak moc nezáleží. Proč? A když jsem si u kávy či u piva povídal s kolegy lektory, manažery vzdělávacích agentur, podnikateli, měl jsem občas pocit, že to, co jsem viděl jako své obavy je ve skutečnosti symptomem trendu, který jím (a potažmo i nám) rozklížil naše podnikání. A tak jsem se rozhodl učinit opatření.

  Portál Firemní sociolog, jak možná víte, neposkytuje vzdělávání z prostředků EU, ani se ho svým jménem neúčastní.  Když se laik ptá proč, odpovídám napůl v žertu, že si nechceme pošpinit svou ochrannou známku povinnou publicitou, Skutečná podstata problému je ovšem jinde, v zásadě je shrnuta pod nadpisem této glosy. Jsme přesvědčeni, že aby bylo manažerské, a vůbec zaměstnanecké, vzdělávání smysluplné, potřebuje být za svoje.

  Řada firem namítne, že tak se stává dražším, ale to není pravda. Stačí už vzít v úvahu nákladnost dotačních a projektových mechanismů, nutnost platit řadu hlídačů, a jejich hlídačů, a je jasné, že skutečné náklady se citelně sníží. Když pak uvážíme, že v komerčním vzdělávání a s pomocí solidního specialisty (na rozvoj, ne na dotace), je na začátku vždy důkladný poslech a porozumění potřebám klienta, nikoli prodej „předpřipraveného“ řešení, je zřejmé,  že hodnota je někde jinde. Komerční konzultant, vzdělavatel, lektor, je skutečným specialistou, kterého si má firma právo vybrat, a který pracuje pro ní se skutečným nasazením a pro své dobré jméno. To jsou hodnoty. Které jakýkoli projektový, dotační a „podpůrný“ systém prostě nedovede respektovat, jakkoli by se snažil.  A proto je potřeba se od něj odchýlit pryč. Má-li být manažerské vzdělávání smysluplné a kvalitní, musí být především za svoje.

   

  Naši nabídku seminářů najdete zde.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520