15. 7. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Zamýšlíte se někdy nad tím, jakým způsobem řešíte úkoly, které jsou před Vás každý den předkládány? Zda k nim opravdu přistupujete jako k novým výzvám, pro které hledáte nové řešení, nebo naopak přistupujete s tím, že již předem víte, jak budete postupovat? Máme přirozenou tendenci používat ustálené formy chování a řešení. Je to přirozené. Ale víte jak dokázat využít i při těchto tendencích kreativnější pohled k možným řešením?

Je pro nás přirozené snažit se řešit situace za pomoci ustálených vzorců řešení, které se nám v minulosti osvědčily. Máme sklony ke stereotypnímu jednání, které nám pomáhá řešit jednoduché problémy zautomatizovanými postupy. Problém může nastat, když postupně na základě vlastních zkušeností množství takto řešených situací vzrůstá.

Ztrácíme svoji pružnost a možnost se dívat na problém „nově“ a nezatíženě našimi předchozími zkušenostmi. V případě, že určitou problematiku potřebujeme řešit „kreativně“, tak musíme překonávat vlastní stereotypy a naučené postupy.

Bez kreativního myšlení se nejenom ochuzujeme o celou řadu nových variant a možností, ale také ztrácíme naši flexibilitu a schopnost zvládat nové situace. Co pro nás můžeme v takovém případě udělat?

Základem je najít v sobě odvahu a sebevědomí, hledat nové varianty a opouštět ustálené formy. Takový krok může být pro některé z nás opravdu zatěžující a náročný. Ale motivací pro náš vstup do „rizika“ může být mimo samotného pokroku a inovace i vlastní pocit seberealizace, užitečnosti a naplnění.

Tip: Přečtěte si také Kreativní Řešení problémů

Vhodnou metodikou, jak do svých pracovních procesů implementovat více kreativity, je metoda postupných kroků. Kroků, kdy si sami zvolíme, že se pokusíme určitou část úkolu řešit novým způsobem a kreativně. Tento postup nám může pomoci vybudovat vlastní sebejistotu v novém způsobu řešení a získat tak vytrvalost a odvahu k dalším krokům.

Kreativita je o důvěře k nám samým a vnitřní odvaze pustit se do neznáma. Zkusíte vnímat úkoly kolem sebe „novýma očima“ a vydat se na svůj výlet do tvůrčího světa?

Zajímá vás kreativita více? Přečtěte si článek Kreativita není náhoda na serveru Vlastní Cesta

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520