• About us
 • 14. 1. 2013   Mgr. Petr Hlušička

  V předchozím článku jsme se zabývali prvním krokem pro zvládání situací, kdy se dostáváme do časového stresu a potřebujeme řešit více úkolů zároveň. Nyní se zaměříme na náš další postup, jak zefektivnit a zlepšit naše využití času, za použití seznamu úkolů.

  Prvním krokem jak dostat pod kontrolu naší situaci je analýza našich aktuálních úkolů a cílů. Výstupem pro nás je jejich selekce, přiřazení priorit a tak i stanovení finálních cílů. S takto nastaveným prioritami již můžeme nastavit základní harmonogram, dle kterého můžeme určit průběh našeho pracovního času daleko efektivněji.   

  Pro stanovené finální cíle můžeme vytvořit jednoduchý „Seznam úkolů“, kde jsou seřazeny dle námi stanovených priorit. V okamžiku splnění daného úkolu, je přeškrtnut a přesouváme se na další úkol v pořadí. V zahraničí se pro tuto techniku používá nejčastěji výraz „task list“ nebo „to-do list“.  Tuto podobu samozřejmě podporuje velké množství elektronických pomocníků(PC,mobil,tablet,..), které ho díky synchronizaci mohou udržovat v aktuální podobě. Navíc u nich můžeme snadněji zaznačit termíny a propojit je s kalendářem.

  U seznamu úkolů můžeme využívat i formy „Denního seznamu úkolů“, kam jsou denní cíle přeneseny z celkového seznamu úkolů.

  Pokud nemáme stanové cíle, tak nemůžeme zvolit žádný postup pro naši činnost. Bez takto stanovených cílů a harmonogramu často ztrácíme svoji motivaci a naše efektivita se vytrácí.  

  Můžeme využít buď výše zmíněný „Seznam úkolů“, nebo jiný typ organizace v podobě plánovacích kalendářů či dokonce plánovacího softwaru. Záleží pouze na našich osobních zkušenostech. Tyto seznamy v jakékoliv podobě nám umožňují mít přehled nad situací a dávají nám nad ní kontrolu. Bez takto stanovených cílů a harmonogramu často ztrácíme svoji motivaci a naše efektivita se vytrácí.

  1. I. Analýza pracovních úkolů a činností

  -          Stanovení pracovních cílů a jejich priorit

  Time management I.

  1. II. Stanovení „Seznamu úkolů“

  -          Vytvoření harmonogramu úkolů

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520