• About us
 • 26. 11. 2012   Mgr. Petr Hlušička

  V lidských zdrojích využíváme mnoho procesů. Většina nás stojí nemalé prostředky. Časové i ty finanční. Jedná se o nákladné procesy, které nám umožňují získávat kvalitní zaměstnance, rozvíjet zaměstnance nebo je motivovat. Často ale opomíjíme ten proces, který často děláme automaticky, není finančně nákladný a mnohé ovlivňuje. Jedná se o ADAPTAČNÍ PROCES. Ten má obrovský dopad a vliv na to, jak rychle k nám nový zaměstnanec „zapadne“, jak se u nás bude cítit, jak bude motivovaný u nás zůstat, jak bude „zapálený“ pro naši věc.

  Každý si pod pojmem „adaptační proces“ představuje něco trošku odlišného. Ve velkém množství společností se bohužel jedná pouze o administrativní a informativní úkon, během které dojde naplnění potřeb a splnění povinností jenom jedné strany. Společnost tak přichází o možnost navázat plnohodnotný první kontakt a vazbu s člověkem, který do ní nastupuje. Co je důležité, tak nevnímat tuto příležitost pouze jako „vstupní zaškolení“, ale jako „přijetí“ nového člena společnosti.

  Jaké jsou tedy naše cíle, kterých můžeme během adaptačního procesu dosáhnout?

  • Integrace a podpora přijetí nováčka do kolektivu
  • Adaptace na místní podmínky
  • Snížení stresu z nové situace
  • Zvládání rozdílných pracovních procesů
  • Podpora při řešení individuálních problémů
  • Motivace nováčka
  • Lepší informace o silných a slabých stránkách nového zaměstnance

  Co můžeme očekávat od dobře nastaveného a provedeného adaptačního procesu?

  • Rychlejší nástup plné výkonnosti nováčků
  • Brzká orientace v novém prostředí
  • Lepší přijetí nových zaměstnanců kolektivem
  • Snížení možné fluktuace zaměstnanců
  • Snížení možných konfliktních situací v pracovním kolektivu
  • Větší pravděpodobnost přijetí firemní kultury nováčkem

  Co má tedy obsahovat dobrý adaptační proces?

  Několik důležitých bodů. Každý z nich by měl mít svého garanta, který za něj bude zodpovědný.

  První den

  Jasný harmonogram prvního dne.

  • Administrativní část se vstupními školeními (BOZP,…).
  • Vstupní pohovor se vzájemným vyjasněním očekávání a představ, poskytnutím adekvátních informací.
  • Seznámenípracovištěm, s klíčovými lidmi ve firmě a se spolupracovníky.
  • Předání „připraveného“ pracoviště a vybavení.
  • Zadání prvního úkolu, který by měl umožnit novému zaměstnanci seznámit seokolím a zmírnit stresovou situaci.

   Harmonogram adaptace

  Seznámení nového zaměstnance s adaptačním programem a jeho harmonogramem

  • Ten by měl časově odpovídat zkušební době.
  • Mít jasně specifikované cíle a termíny jejich plnění.
  • Možnost případné rotace na jednotlivých odděleních, nebo jiné formy širšího seznámeníprocesy, postupy a lidmi ve společnosti.

  Udržujte kontakt s novým zaměstnancem

  • Každý nový zaměstnanec by měl mít člověka, na kterého se může obrátit.

  Vyhodnocení adaptačního programu

  • Individuální pohovor se zaměstnancem, během kterého vyhodnotíme jeho dosavadní působení ve společnosti a předáme mu zpětnou vazbu. Zároveň máme prostor zjistit jeho pohled na situaci a míru spokojenosti.

  Každý nový zaměstnanec, který přichází do společnosti, ať je sebevíc zkušený, prochází náročnou stresovou situací. Ta ovlivňuje jeho vnímání, prožívání, motivaci a výkonnost. Máme možnost tuto situaci bez výrazných nákladů vyřešit k oboustrannému prospěchu. Záleží jen na nás. Zkusme se zamyslet, jaké to bylo naposledy u nás, když jsme někam nastupovali.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520