• About us
 • 25. 5. 2020   Mgr. Petr Hlušička

  V krizových situacích je zásadní přenastavení priorit, optimalizace procesů a realizace ochranných opatření. Velmi často, ale v množství operativy i strategických rozhodnutí zapomínáme na eliminaci negativní vlivů na naše zaměstnance. A to ani ne z hlediska aktuální finanční situace nebo omezení, ale primárně z pohledu obav a nejistot do budoucnosti.

  Současná situace je komplikovaná, nepřehledná a hůře predikovatelná. Z pohledu firem může být náročná nejen z hlediska současného propadu, ale i nejistot spojených s výhledem na situaci na trhu. To přináší vyšší potřebu flexibility a schopnosti adaptovat se na možný další vývoj. S tím se dokáže většina zdravých společností s kvalitním personálem vypořádat, realizuje se velké množství inovací a optimalizují se procesy, které firmy do budoucna mohou jenom posílit.

  Na co ovšem firmy a jejich vedení často zapomíná, jsou jejich lidé. A to ne z pohledu ochrany jejich zdraví, nebo podpory v kontextu jejich komplikované situace (např. díky uzavření škol). V tomto ohledu se realizuje celá řada opatření, které jim mohou danou situaci ulehčit a snaží se vycházet vstříc. Naopak komplikace a negativní dopady, na které firmy zapomínají přicházejí z vnějšku.

  Ať se jedná o obavy z možného nakažení, obav o svoje blízké, tak v kontextu obav z budoucnosti, stavu a existence firmy a zaměstnání jako takového. V tomto směru přichází výrazná mediální masáž, informace a hororové scénáře šířené po síti i v sociálních skupinách. Aktuální situace je v mnoha ohledech mimořádná a je zcela přirozené, že se v ní my i lidé kolem nás mohou cítit ve stresu a pod tlakem. To vše má samozřejmě výrazný dopad na naše lidi a vzbuzuje to v nich často silné obavy spojené s bezpečím a jistotami pro jejich blízké.

  Zcela zásadní je komunikovat nejen opatření a jejich význam pro zdraví všech zaměstnanců, ale také smysl a dopady všech kroků a optimalizací, které firma realizuje pro udržení její životaschopnosti. A to i z pohledu, jak vypadá situace výhledově. V tomto ohledu samozřejmě není důležité seznamovat všechny zaměstnance s finančním plánem či rozvahou, ale primárně snížit možné obavy z buducnosti.

  Firmy realizují velké množství pozitivních věcí, které ale nedostatečně komunikují nebo vysvětlují. Mnohdy se tak může stávat i to, že se dobře míněné věci obrátí proti nim. Důležité je si uvědomovat, že co nekomunikujeme se může velmi snadno obrátit proti firmě. Nemůžeme se spoléhat nebo dokonce stavět na předpokladu „ono jim to přece dojde“ nebo dokonce „to je přece jasné.“ Naší výhodou může být právě systematická komunikace a vysvětlování, které zvýší nejenom kredit a důvěru v naši firmu, ale i v konkrétní nadřízené.

  A to především kvůli tomu, že v centru dění je a vždy bude manager, na kterého se upírají zraky všech jeho podřízených. On uvádí v život všechny tyto opatření, ale také je nositelem všech zásadních informací a on poskytuje svým podřízeným jistotu i v této době.

  Zásadní není jen zajišťování podmínek, ale také jejich komunikace přímými nadřízenými. Dávejte svému týmu najevo, že všichni děláme vše proto, abychom měli situaci pod kontrolou a eliminovali možné negativní dopady.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520