• About us
 • 27. 5. 2013   Mgr. Petr Hlušička

  Hodnocení zaměstnanců bývá někdy vnímáno jako krizové období se spoustou konfliktních situací. Ale co když ho místo toho naopak můžeme vnímat jako příležitost, jak své podřízené motivovat?

  Někdy bývá zbytečně tento prostor vnímán pouze jako čas, kdy k zaměstnancům dle tabulek a výstupů děláme plusy či mínusy. Zapomínáme na to, že mnohem častěji než finanční bonus může zaměstnance potěšit „zpětná vazba“ k tomu, co dělá. Podstatné je ukázat, že jeho práce není pouze o tom, zda splní svoji normu, ale také o tom, že pro někoho smysluplná.

  Tento přístupdává zaměstnanci úplně jiný význam a rozměr tomu,co v práci dělá. Jeho čas a činnost se stává pro někoho důležitou. A ruku na srdce, když nám osobně někdo řekne, že to co jsme udělali, má smysl, tak nás to potěší.

  Samozřejmě ne vždy se může jednat pouze o pozitivní zpětnou vazbu. Nikdo ať je sebedokonalejší, neodvádí pokaždé stoprocentní výkon. Každý má své rezervy a do jeho činností vstupují i okolní proměnné. Ale i přesto, že přicházíme za svými podřízenými s negativní zpětnou vazbou a oznamujeme jim, že si uvědomujeme jejich rezervy či slabší místa ve výkonu, tak se nám tento přístup vrátí z několika důvodů.

  První důvodem je předvedení, že si všímáme práce našich podřízených a považujeme ji za důležitou. Může se to zdát jako maličkost, ale není. V okamžiku, když zaměstnanec získá dojem, že jeho práci nevěnujeme pozornost, tak ho svým způsobem ztrácíme. Získá pocit, že jeho práce nikoho nezajímá a může se začít dopouštět chyb či polevovat ve výkonu. Časem si začne klást otázku, proč by ji měl vlastně dělat.

  Druhým důvodem je to, že zaměstnanci můžeme poskytnout zpětnou vazbu na jeho výkon a ukázat mu, kde másvůjpotenciál ke zlepšení. Nebo i upozornit, že si v některých oblastech opravdu musí dávat pozor na svůj výkon a více sám sebe hlídat. Každý z nás čas od času potřebuje ukázat pohled z venku, protože často býváme příliš upnuti na to, co máme před sebou. Pro náš růst je potřeba mít někoho, kdo se na naši práci podívá s odstupem, který my sami nikdy mít nemůžeme. Nemělo by nám jít tedy o „kritiku“, ale opravdu o zpětnou vazbu, která dá zaměstnanci možnost se zlepšovat.

  Shrnutí:

  Je důležité si svých podřízených všímat a uvědomovat si jejich potenciál. A následně jim předat zpětnou vazbu o tom, že je jejich práce důležitá a kde mají své silné či slabé stránky. Dobrý vedoucí by měl být současně i koučem svých vlastních podřízených.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520