31. 8. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

Máte ve firmě nepostradatelného seniora? Jak jej přesvědčit, aby předal své znalosti nastupující generaci? Tento problém možná znáte, možná vás teprve čeká.

V jisté firmě měli zaměstnance v seniorském věku. Pan Josef by si dávno mohl užívat důchodu, přesto stále chodil do práce. Bylo to tak dobře, protože tento pán byl nositelem pro firmu zcela klíčového know-how a také velmi důležitých kontaktů. Nebylo to tak, že by firma bez jeho znalostí nemohla existovat, ale její fungování by bez něj bylo podstatně obtížnější. Některé problémy by se musely řešit za pomoci externích dodavatelů a ti byli časově i finančně nároční a ne vždy dostupní. Tento pán díky svým znalostem způsoboval, že je firma nepotřebovala, protože ty problémy dovedl řešit sám, a když ne, měl osobní kontakt na lidi, kteří ano. Dalo by se říct, že tak, jak by mnozí byli rádi nepostradatelnými, pan Josef mezi nepostradatelné doopravdy patřil.

Pan Josef pracoval rád, ochotně, velmi tvrdě. Firma ho ocenila jak prokazovanou úctou, tak i finančně. Potíž ale byla v tom, že se o své unikátní znalosti odmítal podělit s ostatními. Vedení si uvědomovalo, že je již ve věku, a snažilo se ho přimět k tomu, aby do svých znalostí zasvětil některého z mladších pracovníků a aby jej také postupně seznámil se svými kontakty.

Pan Josef toto principiálně neodmítal. Vždy se ale našla příčina, která zaškolení mladšího zaměstnance zhatila. Jednou to bylo mnoho práce, jindy nečekané problémy, pak „nebyla vhodná doba“, nebo se mu nezamlouval kandidát. Vedení si začalo uvědomovat, že tyto problémy nejsou náhodné, a že pan Josef své znalosti prostě nechce předat jen tak. Čím více jej přesvědčovalo, tím větší komplikace byly.  

Ačkoli byl pan Josef již sedmdesátníkem, stále byl aktivním sportovcem. Běhal, chodil po horách, jezdil na kole.  Jednoho dne ale právě z kola spadl. Zranění, které by u mladšího znamenalo nejvýše několik dnů léčby, se u něj protáhlo na delší čas. Když se pak vrátil do práce, nechtěl o tom, že by někoho zasvěcoval do svých znalostí, už ani slyšet.

 

Jak byste postupovali vůči panu Josefovi? Jak jej přesvědčíte, aby vydal své know-how? Napište své názory do diskuze, zveřejníme konkrétní návrhy na řešení vzniklé situace.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520