• About us
 • 19. 11. 2018   Mgr. Petr Hlušička

  Mezi dvěma podřízenými začal konflikt nenápadným způsobem. Nejdříve drobné neshody a nedorozumění při realizaci zakázky. Poté ochladnutí ve vztazích, a nakonec vyhrocená hádka. Nerad bych o ně přišel, jak postupovat?

  Ve firmě, která dělá poměrně odborně náročnou práci přišlo do sehraného týmu v průběhu posledního půl roku pár nových kolegů. Tento tým je veden velmi dobrým a respektovaným odborníkem, který je ale v roli vedoucího juniorem.

  V průběhu poměrně krátké doby se mezi dvěma nově příchozími dalo povšimnout ochladnutí vztahů, a to v situaci, kdy byli oba přiřazeni na jeden projekt. Pokračovalo to nejdříve drobnými naschvály ze strany jednoho kolegy, nepředáváním všech potřebných podkladů a odmítání komunikace a spolupráce mezi nimi.

  Na tuto situaci zareagoval vedoucí tím, že se sešel mezi čtyřma očima s oběma zúčastněnými. Zopakoval jim, co od nich očekává a jakým způsobem má mezi nimi fungovat komunikace a spolupráce. Doufal, že toto bude dostatečné a spoléhal na vyzrálost obou pracovníků.

  Poté uběhlo zhruba čtrnáct dní, které byly relativně klidné, ale vše vyvrcholilo tím, že jeden kolega veřejně zesměšňoval druhého. Přisuzoval si zásluhy za fungování projektu a devalvoval hodnoty a přínos práce druhého před ostatními.

  Při téměř okamžité reakci a intervenci vedoucího, došlo k osočování samotného vedoucího pracovníka, s tím že nesprávně analyzuje situaci a pokouší se trestat či poškozovat toho nepravého. Sám kontaktoval nadřízeného vedoucího pracovníka a začal komunikovat s personálním oddělením.

  Jakým způsobem byste postupovali? Nebo co jste v obdobné situaci realizovali?

  MOŽNÝ POSTUP:

  • PODPORA VEDENÍ

  V okamžiku, kdy dotyčný přeskočí svého nadřízeného a komunikuje s vedením, tak je nutné tuto situaci probrat s Vaším nadřízeným pracovníkem. Ten by Vám v této oblasti měl poskytnout podporu a odkázat na plnou důvěru ve Vás a Vaši kompetentnost danou situaci řešit.

  • JEDNÁNÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

  Zásadní je se v co nejkratším časovém úseku setkat s oběma účastníky. Nejdříve mezi čtyřma očima a následně společně. S ohledem k tomu, že již na dané téma proběhla schůzka, tak je důležité vyvodit z toho závěry a dodat vážnost aktuální situaci. Dle přístupu jednotlivých stran jim zdůraznit neakceptovatelnost daného jednání, a jak si představujete další postup. A to včetně zadání konkrétního cíle s jasným časovým vymezením. S tím, že pokud nebude daný cíl splněn či dojde k podobným excesům, tak z toho budou vyvozený důsledky. Ty je důležité v případě nedodržení opravdu vyvodit.

  • KOMUNIKACE SMĚREM DO TÝMU

  Musíme si uvědomovat, že daná situace nám ovlivňuje celý kolektiv a jeho členové si všímají i našeho přístupu. Z tohoto důvodu je vhodné danou situaci odkomunikovat směrem dovnitř a předejít tak negativním dopadům a zároveň i možným fámám.

  Prvním krokem je informovat o tom co proběhlo, bez toho, aniž byste jmenovali konkrétní osoby. Zároveň zdůraznit, že takové chování a přístup nemá ve vašem týmu místo a je naprosto neakceptovatelné. A pokud se takové jednání ještě bude opakovat, tak z něho budou vyvozeny patřičné důsledky.

  Závěrečné doporučení je určitě se nenechat strhnout emocemi a snažit se přistupovat ke zúčastněným spravedlivě.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520